Biológus mesterképzés

Biológus mesterképzés

   Az okleveles biológusok feladataikat rendszerint biotechnológiai, gyógyszeripari és rokon ipari területeken látják el; szakmai tevékenységük tervezői kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására egyaránt kiterjedhet. Elhelyezkedésük után a biológusok például olyan konkrét problémákkal foglalkoznak, mint a biológia hatókörébe tartozó új jelenségek feldolgozása, a biológiai és kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetése, fejlesztése, biológiai és biotechnológiai laboratóriumi és félüzemi, valamint terepi feladatok elvégzése, vagy akár új kísérleti metodikák elsajátítása és fejlesztése. Mindemellett a végzettek alkalmasak különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetve kereskedelmi feladatok ellátására, ezek kidolgozására is.
   A mesterképzés mindehhez természettudományos, matematikai, informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretekkel látja el hallgatóit. A végzettek szakismerete kiterjed a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi biztonság, a természet- és környezetvédelmi jog és a bioetika területeire is.
   A biológus mesterképzési szak az alábbi specializációkon kínál szakmai ismereteket.
 
A specializációk leírása  
a biológus mesterszak legfrissebb képzési terve szerint  
  (PDF)    specializációfelelősök
Idegtudomány és humánbiológia  – IH  Schlett Katalin docens,  @
          Élettani és Neurobiológiai Tanszék
Molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia  –  MGSF  Ari Eszter adjunktus,  @
          Genetikai Tanszék
Molekuláris, immun- és mikrobiológia  – MIM  Vajna Balázs adjunktus,  @
          Mikrobiológiai Tanszék
Növénybiológia  – NÖB  Solti Ádám adjunktus,  @
          Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék
Ökológia, evolúció- és konzervációbiológia  – ÖEK  Kalapos Tibor docens,  @
          Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
Bioinformatika  –
(kizárólag angol nyelven!)    
BINF  Dosztányi Zsuzsanna tudományos főmunkatárs,  @
          Biokémiai Tanszék

Frissítve: 2022.08.31.

PZs | 2022.03.07.