Biológus mesterképzés

Biológus mesterképzés

Az okleveles biológusok feladataikat rendszerint biotechnológiai, gyógyszeripari és rokon ipari területeken látják el; szakmai tevékenységük tervezői kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására egyaránt kiterjedhet. Elhelyezkedésük után a biológusok például olyan konkrét problémákkal foglalkoznak, mint a biológia hatókörébe tartozó új jelenségek feldolgozása, a biológiai és kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetése, fejlesztése, biológiai és biotechnológiai laboratóriumi és félüzemi, valamint terepi feladatok elvégzése, vagy akár új kísérleti metodikák elsajátítása és fejlesztése. Mindemellett a végzettek alkalmasak különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetve kereskedelmi feladatok ellátására, ezek kidolgozására is.

   A mesterképzés mindehhez természettudományos, matematikai, informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretekkel látja el hallgatóit. A végzettek szakismerete kiterjed a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi biztonság, a természet- és környezetvédelmi jog és a bioetika területeire is.

   A biológus mesterképzési szak az alábbi specializációkon kínál szakmai ismereteket.

A 2018-as biológus mesterszak képzési terve szerint             leírásuk
Idegtudomány és humánbiológia  –
Molekuláris, immun- és mikrobiológia  –
Molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia  –
Növénybiológia  –
Ökológia, evolúció- és konzervációbiológia  –

 

PZs | HU 2018.10.01.