Bizottságok

A Biológiai Intézet bizottságai

2022.03.08.
A Biológiai Intézet bizottságai

A Biológiai Intézet szakmai munkáját, valamint irányítását több bizottság is támogatja.
Állandó vagy ideiglenes intézeti bizottságot az intézetigazgató, vagy az Intézeti Tanács hozhat létre. A bizottságok tanácsadó, döntés-előkészítő feladatokat látnak el. A bizottságok tagjainak megbízása legfeljebb a létrehozó megbízatásának lejáratáig szól. Az állandó bizottságok személyi összetételéről az intézetigazgató javaslata alapján az Intézeti Tanács hoz döntést.
A Bizottságok állandó meghívottja az intézetigazgató, vagy a helyettese.

 

Stratégiai Bizottság

A Stratégiai Bizottságnak döntés előkészítő joga van távlati fejlesztési elképzelések kidolgozásában, valamint személyi kérdésekben.
Feladatai:
  • javaslattétel az intézet középtávú kutatási-fejlesztési stratégiai tervének kialakítására;
  • az egyes intézeti Tanszékek között szükséges egyensúly kialakítása;
  • a foglalkoztatott személyek számának, minősítésének meghatározása;
  • az intézeti Tanszékek közötti átrendezések előkészítése;
  • tanszékek alapításának és megszüntetésének kezdeményezése.

Személyi ügyekre vonatkozóan az intézetigazgató a Stratégiai Bizottság véleményének figyelembevételével terjeszt be javaslato(ka)t az Intézeti Tanács elé.
A Bizottság javaslatot tesz a közös, konzorciális pályázatokban való részvételekről, véleményt mond a közös intézeti labor(ok) kialakításáról, fejlesztéséről és működtetésről, koordinálja a tervezett nagyműszerek beszerzését és működésük fenntartását.

A kutatási és stratégiai igazgatóhelyettes hivatalból az intézeti Stratégiai Bizottság elnöke. A Bizottság üléseinek állandó meghívottja az intézetigazgató.

A Stratégiai Bizottság tagjai:

   Vellainé Takács Krisztina (elnök, kutatási és stratégiai igazgatóhelyettes)
   Egyed Balázs
   Kovács Gábor
   Márialigeti Károly
   Schlett Katalin

Oktatási Bizottság és ETR Tanács

Az Oktatási Bizottság feladata az egyciklusú és a kétciklusú képzésben meghirdetett biológia szakok és egyéb, a biológia oktatását igénylő képzési formák esetében az oktatási munka koordinálása, a tanrendek kidolgozása és folyamatos gondozása, új oktatási formák, specializációk, speciális szakok, interdiszciplináris szakok, bevételes képzési formák keresése, az idegen-nyelvű képzés szervezése és kiszélesítése. Az Intézet oktatási igazgatóhelyettese hivatalból az intézet Oktatási Bizottságának elnöke.

Az Oktatási Bizottság tagjai:

      Az ETR Tanács tagjai:
   Kovács Gábor (elnök)      Makk Judit (elnök, MIK)
   Kalapos Tibor      Pálfia Zsolt (ASF)
   Lőw Péter      Török Júlia (ÁRT)
   Makk Judit      Molnár Tamás (BIK)
   Nyárády Mariann      Pogány Ákos (BSZ)
   Nyitray László      Zsákai Annamária (EMB)
   Pálfia Zsolt      Varró Petra (ÉNB)
   Tamás László      Temesi Andrea (ETO)
   Török János      Kovácsné Sigmond Tímea (GEN)
   Vellainé Takács Krisztina      Kövesdi Dorottya (IMM)
       Borsodi Andrea (MIK)
       Fodor Ferenc (NÉT)
       Kalapos Tibor (NRT)
        (NSZ)

Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Vellai Tibor egyetemi tanár

Tagok:

  • Nyitray László egyetemi tanár
  • Herczeg Gábor egyetemi tanár
  • Józsi Mihály egyetemi tanár
  • Báldi András főigazgató (MTA ÖK)
  • Janda Tibor osztályvezető (MTA ATK)

Professzori Tanács

Az Szakterületi Professzori Tanács az intézet egyetemi tanáraiból áll. Feladatait és jogkörét az Egyetemi és Kari szabályzatok szerint látja el.

A Biológiai Intézet Professzori Tanácsa tagjai:  
   Bajtay Zsuzsanna    Málnási Csizmadia András  
   Böddi Béla prof.emer.    Márialigeti Károly prof.emer.  
   Détári László prof.emer.     Matkó János prof.emer.  
   Dobolyi Árpád    Miklósi Ádám   
   Dózsa-Farkas Klára prof.emer.    Nyitray László  
   Erdei Anna  prof.emer.    Orosz László prof.emer.  
   Hegyi György  prof.emer.    Podani János prof.emer.  
   Herczeg Gábor    Sármay Gabriella prof.emer.  
   Józsi Mihály    Sass Miklós prof.emer.   
   Kacskovics Imre    Szathmáry Eörs   
   Kampis György    Tóth Erika  
   Kovács M. Gábor    Török János  
   Kovács Mihály    Vellai Tibor  
   Kubinyi Enikő    Vida Gábor prof.emer.  

 


Választási Bizottság

Az intézeti Választási Bizottság feladata a Kari Tanács intézeti választott képviselői, valamint az Intézeti Tanács választott képviselői választásának előkészítése, a jelöltállítás és a választás szabályszerű lebonyolítása, a választás eredményének megállapítása.

A Választási Bizottság tagjai:
   Kékesi Adrienna Katalin (elnök)
   Herczeg Gábor (a kari választási bizottság intézetet képviselő tagja)
   Kovács Tibor
   Kovácsné Sigmond Tímea
   Zsákai Annamária

 


Munkahelyi Állatjóléti Bizottság

A Bizottság tagjainak névsora, feladatának leírása, a benyújtandó formanyomtatványok a Bizottság honlapján találhatóak!