Középiskolás mentorprogram

MV | 2019.01.05.
Középiskolás mentorprogram

A mentorprogram célja, hogy a biológusi pálya iránt komolyan érdeklődő, motivált középiskolai diákok, egyetemi mentorok irányításával közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek az ELTE-n folyó biológiai kutatásokról, illetve maguk is bekapcsolódhassanak a kutatómunkába. A mentoráció – a mentor és a mentorált közös megegyezése szerint – kiterjedhet a rendszeres konzultációtól (kutatási projektek és eredmények megbeszélése, kutatói pályára készülés segítése) a tényleges kutatómunkáig.


A program leírása

 

A programba évente kétszer jelentkezhetnek diákok; az Intézetben elérhető kutatási témákat a jelentkezési határidők előtt aktualizálva tesszük közzé.

A jelentkezők az aktuális témalistából egy vagy több témávezetőt (témát) jelölhetnek meg, a jelentkezésükhöz motivációs levelet és szaktanári ajánlást kell mellékelniük. A mentorok rövid személyes beszélgetést követően döntik el, mely jelentkezőket fogadják el, illetve túljelentkezés esetén rangsorolják a jelentkezőket. A jelentkező diákok – ha több témát is megjelöltek – a beszélgetés után szintén megadhatnak preferencia-sorrendet. Az elfogadott jelentkezések és a rangsorok, preferencia-sorrendek alapján az intézeti koordinátor készíti el a diákok beosztását. (A mentor és a mentorált kölcsönös első preferenciája esetén automatikus a hozzárendelés).

A mentorok a laborjukban végzett tevékenység idejére felelősséget vállalnak a középiskolás diákok biztonságos munkavégzéséért.

A mentorációs kapcsolatot mindkét fél bármikor felbonthatja; a döntésről a diákot ajánló szaktanárt és az intézeti koordinátort értesíteni kell.

Végül felhívjuk a figyelmet, hogy a mentorprogram egyelőre „tesztüzemmódban” indul. A program elindulása után a visszajelzések, tapasztalatok alapján – ahol szükséges – finomítjuk még a rendszert.

A mentorprogram koordinátora az ELTE Biológiai Intézetben Zsákai Annamária (zsakaia@caesar.elte.hu)


Aktuális jelentkezés

A választható témák és mentorok listája excel fájlban letölthető.

A jelentkezéseket az online jelentkezési lap  kitöltésével lehet leadni 2019. január 25. éjfélig.

Az aláírt szaktanári ajánlást beszkennelve JPEG vagy PDF fájlként kell feltölteni a jelentkezési lapon. Az ajánlás tartalmazza a szaktanár elérhetőségét (e-mail, munkahelyi telefon), illetve térjen ki arra, milyen minőségében ismeri az ajánlott diákot (iskolai szaktanára; szakkör vezetője stb.).

A „motivációs levél” az online űrlapon belül adható meg: ebben a jelentkező diák bármit leírhat ahhoz kapcsolódóan, miért szeretne a mentorációba bekapcsolódni, miért érdekli a konkrét téma, amelyre jelentkezik (ez több témához is megadható), illetve milyen módon felel meg a témavezető által megfogalmazott elvárásoknak (amelyek a témalista megfelelő mezőjében olvashatók). Aki több témát (témavezetőt) is megjelöl, a személyes beszélgetések után megadhatja a preferencia-sorrendjét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mentorációs programot most először hirdetjük meg, és nem tudjuk, mekkora (túl)jelentkezésre számíthatunk. A mentorok vállalása szerinti számú jelentkezőt tudunk felvenni: a pontos beosztást a mentorok és – azoknál, akik több mentort is megjelölnek – a jelentkező diákok preferencia-sorrendjének figyelembe vételével készítjük el.

A jelentkezési határidő utáni héten, február 1-ig minden jelentkezőnek megírjuk e-mailben, hogy a mentorral vagy mentorokkal mely időpont(ok)ban és pontosan hol kerül sor személyes beszélgetésre. (A leadott jelentkezések alapján a mentorok döntik el, kit hívnak meg beszélgetésre). Ha a mentor az űrlapon megadottakon túl további jelentkezési anyagot is kér, azt a személyes beszélgetésre hozzák majd magukkal.

 

Az aktuális jelentkezés időrendje:

  • Jelentkezési határidő: január 25.
  • A személyes beszélgetések meghívóinak kiküldése: február 1.
  • Személyes beszélgetések: február 4–7.
  • Preferencia-sorrendek leadása: február 8.
  • Diákok beosztása, visszajelzés (várhatóan): február 13.

(A következő jelentkezési időszakot várhatóan májusban hirdetjük meg.)