Mikrobiológiai T.

2020.02.18.
tanszékek_MIK

Mikrobiológiai Tanszék

tanszékvezető:
cím:
 
telefon:
fax:
honlap:
Tóth Erika habilitált docens
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.,
       6. emelet
(+36-1) 381-2177;   (+36-1) 372-2500 /8077
(+36-1) 381-2178
mikrobi.elte.hu
Tudományterület leírása

A mikrobiológia számos kutatási területet ölel fel, közülük a Mikrobiológia Tanszék a környezeti bakteriológia területére fókuszál: kutatásaink talajok, természetes vizek mikrobiótájának, valamint állat- és növény-mikróba kapcsolatrendszerek működésének elemzésére egyaránt kiterjednek. A Mikrobiológiai Tanszék kutatási területe az utóbbi években kiegészült a mikrobiális környezeti biotechnológiai eljárások elemzésével, fejlesztésével, környezeti kármentesítéssel. Módszertani tekintetben hasznosan ötvözzük a tenyésztésen alapuló, klasszikus eljárásokat és a nemtenyésztéses, molekuláris technikákat. Eredményeinkkel hozzájárulunk a jövő nemzedékek számára is élhető környezet fenntartásához!
 

Oktatás

A Tanszék az érdeklődők számára az országban egyedülálló módon a mikrobiológiai képzés legteljesebb spektrumát kínálja, hiszen a hallgatók középiskolai, BSc vagy MSc tanulmányaik befejezését követően különböző szintű képzésekben vehetnek részt.

A tanszék alapvető oktatási feladatai közé a Biológia BSc, a Biológus MSc és Biológia tanár MA, továbbá a Környezettan BSc, valamint a Környezettudomány MSc és Környezettanár MA képzésben résztvevő hallgatók elméleti és gyakorlati  oktatása.

Az MSc diplomát szerzett legkiválóbb hallgatók számára a tanszék a Biológiai és a Környezettudományi Doktori Iskolában kínál lehetőséget a legmagasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítására.

A tanszék szervezésében és szakmai felügyeletével folyó, önköltséges Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzés célja önálló mikrobiológiai kutatómunka, továbbá ipari-biotechnológiai tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására is alkalmas, a mikrobiológia legszélesebb területén szerzett szakmai ismeretekkel rendelkező mikrobiológus szakemberek képzése.
 

Kutatás

Az ELTE Mikrobiológiai Tanszék érdeklődési területe a legtágabban értelmezett környezeti mikrobiológia. A klasszikus (ökológiai) kérdések megválaszolására vállalkozunk a mikrobiológia hagyományos (tenyésztésen alapuló) és legújabb molekuláris módszertanát segítségül hívva. Ezeket az ökológiai kérdéseket (milyen mikrobafajok találhatóak egy adott környezetben, azok milyen aktivitást fejtenek ki és hogyan szerveződnek közösséggé miközben betöltik az élőhelyet), amelyek a minket körülvevő világ teljesebb megismerésére irányulnak, kiegészítjük a lehetséges alkalmazásra, hasznosításra vonatkozó vizsgálatokkal is.

Kutatásaink sokféleségét módszertani koherencia, valamint az a tény korlátozza, hogy első sorban a baktériumok világára koncentrálunk.

  • Természetes ökoszisztémák mikrobaközösségei: Vizes élőhelyek (folyók, tavak, holtágak, források) algológiai-bakteriológiai vizsgálata, szikes vizek mikrobaközösségeinek feltárása, sós tavak (Erdély, KNP, HNP) és egyéb különleges vizes élőhelyek (karsztvizek, extrém oligotróf vizek) baktériumnépességeinek elemzése, hipogén karsztosodási folyamatokban szerepet játszó mikroorganizmusok vizsgálata; terresztrikus élőhelyek mikrobaközösségeinek vizsgálata: sóstressz hatása szikes talajok mikrobaközösségeinek diverzitására és aktivitására, szennyezett városi talajok vizsgálata, talajbiom kutatás. Állat és növény mikroba rendszerek tanulmányozása.
  • Mikrobiális taxonómiai és ökológiai vizsgáló módszerek fejlesztése, alkalmazása, új baktériumtaxonok polifázikus leírása.
  • Alkalmazott mikrobiológiai kutatások: Xenobiotikumok mikrobiális átalakítása, speciális talaj oltókulturák fejlesztése, szennyvíztisztítás és komposztálás, ivóvizek és ipari vizek mikrobiológiája, fenntartható mezőgazdasági termelés és élelmiszerlánc mikrobiológiai kérdései

 
Tanszéki élet

A tanszéken folyó kutatásba kollégáink együtt dolgoznak mérnökökkel, orvosokkal, szükség esetén az iparból érkező kutatókkal. Kapcsolatot tartunk fenn az erdélyi Sapientia Egyetem Mikrobiológiai Tanszékével, akikkel nem csak közös kutatási témák fűznek össze, hanem rendszeres találkozások (pl. workshop) keretében megosztjuk ismereteinket. Minden második héten „Tanszéki tudásbázis” keretében előadás sorozatot tartunk, amelynek keretében számos közérdekű téma is megvitatásra kerül. Bővebb információ a tanszéki facebook oldalunkon található (https://www.facebook.com/ELTEmikrobiologiaTSZ/).
 

Karrierlehetőségek

A Mikrobiológia Tanszéken olyan kutatókat képezünk, akik bármely mikrobiológiai területen elhelyezkedhetnek az iparban (élelmiszer ipar, gyógyszer ipar, stb), a klinikumban (pl. kórházak), ellenőrző laboratóriumokban avagy bármely kutató állomáson. Hallgatóink sikeresen helyt állnak hazai és külföldi munkahelyeken egyaránt.
 

Miként lehetek mikrobiológus?

A legegyszerűbb megoldás, ha az érdeklődő az ELTE biológia alapképzés (BSc) szakra jelentkezik, majd folytatja tanulmányait MSc MIM szakirányon. A képzés végén célszerű jelentkezni a doktori képzésre a Biológiai vagy a Környezettudományi Doktori Iskola valamelyikében.

Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzési szakunkat is ajánlani tudjuk bármely, egy már biológiai jellegű diplomával rendelkező jelölt számára.
 

Hol jelentkezhetek tudományos diákköri munkára vagy szakdolgozónak?

Keresse meg e-mailben azt a kutatót/oktatót, akinek a kutatási témája felkeltette érdeklődését, ezzel kapcsolatban bővebb információt a tanszéki honlapon talál (mikrobi.elte.hu).