Élettani ... T.

2019.01.14.
tanszékek_ÉNB

Élettani és Neurobiológiai Tanszék

tanszékvezető:
cím:
 
telefon:
fax:
honlap:
Schlett Katalin egyetemi docens
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.,
       6. emelet
(+36-1) 381-2181;   (+36-1) 372-2500 /8081
(+36-1) 381-2182
neuroscience.elte.hu
Tudományterület leírása

Magyarországon az idegrendszeri kutatásoknak kimagaslóan nagy a hagyománya, sok neves kutató kapcsolódott be már a korai idegtudományi vizsgálatokba. A kutatás széles területet fed le, rendkívül izgalmas kérdések várnak még megoldásra a memória molekuláris formáinak megismerésétől kezdődően a mesterséges intelligencia kutatásának kérdésig, érintve különböző idegrendszeri betegségek gyógyítási lehetőségét. A tanszékünkön folyó kutatások is az idegtudomány, a neurobiológia különböző területén valósulnak meg, a sejtszintű folyamatok szövettani, membránbiofizikai elemzésétől kezdődően az állatok viselkedésének vizsgálatáig terjed a kutatási érdeklődés. Az alapkutatási elméleti kérdések mellett fontos gyakorlati hasznosítású kutatások is folynak a tanszéken.
 

Oktatás

Az Élettan mint önálló tantárgy oktatása mintegy 50 éve kezdődött meg a tanárokat ill. biológus kutatókat képző egyetemeken. Az ELTE Természettudományi Karán elsők között alakult ezen tudományterület oktatására önálló tanszék. Jelenleg oktatási tevékenységünk alap szinten az állatélettan teljes területét felöleli, tárgyalásra kerül pl. a keringési-, légzési-, kiválasztó rendszer, a tápcsatorna működése. Különösen nagy hangsúlyt kap az emberi szabályozó működések oktatása. A tanszék oktatói fontosnak tartják, hogy az elméleti ismeretek mellett a leendő kutató- ill. tanár szakos hallgatók megismerkedjenek a modern kísérletes eszközök gyakorlati alkalmazásával is. Emelt szinten az idegtudományok különböző területeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók, alapvető ismereteket szerezhetnek az idegrendszer szerkezetére és működésére vonatkozóan. Oktatóink jelentős munkát fektetnek abba, hogy a hallgatók számára elérhető legyen megfelelő, modern oktatási demonstrációs anyag mind a gyakorlati mind az elméleti órák vonatkozásában.
 

Kutatás

Az idegrendszer felépítésének és működésének megismerése az utóbbi évtizedekben rendkívüli fejlődést mutatott. Az emberi életkor meghosszabbodása, az életvitel felgyorsulása következtében azonban megfigyelhető az idegi működést érintő betegségek megjelenésének növekedése is. Ez az egyéni problémák mellett jelentős társadalmi-gazdasági terheket is jelent. A normál idegrendszeri működés, viselkedés és az ennek hátterében álló sejtszintű folyamatok feltárása ad lehetőséget számos, még nyitott kérdés megoldásra. Tanszékünkön különböző vizsgálati módszerek felhasználásával ezen kutatásoknak nagy hagyománya van.  Jelenleg négy kutatócsoportba szerveződve folyik a kísérletes munka:

  • Az Idegi Sejtbiológiai Kutatócsoportban a memória-problémák és a poszttraumás stressz rendellenesség hátterében álló molekuláris folyamatokat elemzik.
  • A Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoportban fajtársak közötti szociális viselkedések molekuláris és ideghálózati hátterének vizsgálata a fő kutatási terület.
  • A Mikroelektrofiziológiai Kutatócsoportban élő állaton illetve túlélő agyszelet preparátumokon normál illetve patológiás szinkronizált ritmikus idegi aktivitások alapműködéseit vizsgálják. Elsősorban alvási- és görcsaktivitási mintázatok kerülnek elemzésre.
  • A Neurokémiai Kutatócsoportban a neurodegeneratív és pszichiátriai betegségek molekuláris mechanizmusainak vizsgálata folyik alap- és transzlációs kutatási szinten.
  • A tanszéken jelentős Neurotoxikológiai vizsgálatok is folynak az összes kutatócsoport részvételével.

A kutatási munkák megvalósítását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól, a Magyar Tudományos Akadémiától, valamint az Európai Uniótól elnyert források biztosítják. Az egyes laboratóriumok között jelentős együttműködések is kialakultak, de több tanszéken kívüli hazai és külföldi kooperáció is megvalósul. A tanszéken évente 15-20 tudományos publikáció születik, melyek a szakterület neves folyóirataiban jelennek meg.
 

Tanszéki élet

A kutatási munkákba biológus hallgatók mellett más szakterületről is bekapcsolódnak hallgatók, környezettudósok, bioinformatikusok, biofizikusok, orvosok számára is kínálunk megfelelő kutatási témákat. Az ERASMUS ill. más ösztöndíjlehetőségeket kihasználva Európa több országából, de a világ más részeiről is rendszeresen jönnek hallgatók, akik részt vesznek a tanszéken folyó kutatásokban, itt készítik szakdolgozatukat.

Tanszékünkön alap élettani előadások, ill. gyakorlatok is kerülnek meghirdetésre angolul, a mesterképzésben résztvevők számára pedig választhatóan magyar vagy angol nyelven folyik az oktatás. Ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy végzős hallgatóink nehézségek nélkül be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi tudományos életbe. A tanszék oktatói a tehetséggondozást, a tudományos ismeretterjesztést is fontosnak gondolják, több ilyen jellegű programban is rendszeresen részt veszünk.
 

Karrierlehetőségek

Azok a hallgatók, akik az Élettani és Neurobiológiai Tanszéken szereznek MSc diplomát vagy PhD fokozatot, elsősorban az idegtudományok területén kapcsolódnak be a tudományos életbe. Az idegrendszeri kutatások nemzetközileg is, de hazánkban is nagy támogatottságot kapnak, az agy felépítésével, az idegrendszer normál- és kóros működésével foglalkozó kutatások mind elméleti, mind gyakorlati szinten jelentősek. Ennek megfelelően hallgatóink leginkább az akadémiai szférában, hazai vagy külföldi kutatóintézetekben kapcsolódnak be alapkutatási munkákba, de sokan gyógyszerkutatással vagy egyéb egészségügyi kutatással foglakozó cégeknél kezdenek karriert.
 

Miként legyek neurobiológus?

A természettudományok iránt érdeklődő diáknak célszerű az ELTE biológia alapképzés (BSc) szakra jelentkeznie. A kötelező élettani ismeretek megszerzése mellett a hallgatónak már az alapképzés során speciális neurobiológiai tárgyak felvételére nyílik lehetősége, ahol elméleti idegtudományi problémákkal, vizsgálati lehetőségekkel ismerkedhet meg. Az érdeklődő, elkötelezett hallgató a tanszéken folyó kutatómunkákba is bekapcsolódhat, vagy egy tanszéki konzulens közreműködésével csatlakozhat számos más kutatóintézetek neurobiológiai vizsgálatokat végző munkacsoportjához. A kutatólaboratóriumi kísérletekbe bekapcsolódva érdekes tudományos diákköri (TDK) munkák végezhetők. Mester (MSc) szinten ajánlott az Idegtudomány-humánbiológia specializáció választása, ahol a tanszéki oktatók és külsős szakemberek segítségével nyerhető mélyebb tudás a neurobiológia különböző szakterületein.

A Biológia Doktori Iskola képzési keretében, a Neurobiológia és Humánbiológia alprogramban további 4 éves képzéssel válik teljessé a kutatóképzés, és nyer PhD (doktori) fokozatot az idegtudomány valamelyik területe iránt érdeklődő hallgató. Az egyetemi évek alatt kitartással, lelkesedéssel, önállósággal végzett kiváló kutatómunka, társulva megfelelő angol nyelv-tudással, biztosítéka a további sikeres és eredményes munkavégzésnek a választott szűkebb tudományterületen.
 

Hol jelentkezhetek tudományos diákköri munkára vagy szakdolgozónak?

Keresse meg e-mailben azt a laborvezetőt, akinek a kutatási témája felkeltette érdeklődését; az e-mail címek a tanszék saját honlapján megtalálhatók!