Immunológiai T.

2019.01.14.
tanszékek_IMM

Immunológiai Tanszék

tanszékvezető:
cím:
 
telefon:
fax:
honlap:
Józsi Mihály egyetemi tanár
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.,
       5. emelet
(+36-1) 381-2175;   (+36-1) 372-2500 /8075
(+36-1) 381-2176
immun.elte.hu
Tudományterület leírása

Az immunológia a biológiának a szervezetben lejátszódó védekező folyamatokkal foglalkozó ága. Az immunrendszer alapfunkciója, hogy különbséget tud tenni a saját és nem saját, illetve veszélyes struktúrák között, és azokra eltérő módon reagál. Ebben az értelemben az immunrendszer felismerő, információkat továbbító és effektor (végrehajtó, pusztító) funkciókat ellátó rendszer.

A sajátként felismert struktúrákat az immunrendszer „megtűri”, azokra toleranciával válaszol. A nem sajátként felismert struktúrák immunválaszt váltanak ki, ami az azt előidéző antigén semlegesítéséhez, elpusztításához, a szervezetből való eltávolításához vezet. A környezetből folyamatosan a szervezetbe kerülő nem saját és a szervezetben rendszeresen képződő megváltozott saját struktúrák felismerése és a velük szemben kialakult immunreakció képezi a szervezet immunhomeosztázisának az alapját.
 

Oktatás

Az ELTE Immunológiai Tanszéke hazánkban elsőként létrehozott és mindmáig egyedüliként, kizárólag immunológiával foglalkozó tanszéke. Oktató és kutató közössége az immunológia számos területét, az immunhomeosztázis fenntartását biztosító veleszületett immunitástól a szerzett (adaptív) immunitás területéig lefedi. Az alap- vagy felfedező kutatások mellett jelentős szerepet kapnak az alkalmazott kutatások is.

Az egyes kutató-oktatók mindezt hatékonyan jelenítik meg az oktatás valamennyi szintjén, a BSc képzéstől, az MSc képzésen keresztül a PhD képzésig. Kutatásaink egy része a gyógyszeriparral, ill. kórházakkal történő együttműködés révén valósul meg, így hallgatóink az immunológiai kutatásaik közvetlen hasznosulását is megélhetik. A kutatások iránt jelentős a hallgatói érdeklődés, így Tanszékünkön nagyszámú BSc, MSc és PhD hallgatót oktatunk, ill. velük együtt kutatunk.
 

Kutatás

Az Immunológiai Tanszéken az immunhomeosztázis fenntartását biztosító veleszületett (natív), valamint a szerzett („tanult”, adaptív) immunitás különböző területeivel, ill. ezek integrált működésével foglalkozunk. A vizsgálatok gyakran közvetlenül kapcsolódnak az emberi immunrendszer különféle betegségeihez, azok pontosabb megértése, korai diagnosztikája, ill. hatékonyabb kezelése érdekében.

Példaként néhány aktuális kutatási téma:

  • az emberi veleszületett (komplement rendszer) és adaptív immunitás kapcsolatának tanulmányozása
  • az emberi komplement H-faktor funkciójának, a H-faktor mutációk és autoantitestek egyes vesebetegségekben játszott szerepének tanulmányozása
  • a rheumatoid arthritis (RA) esetén a betegség kialakításában és fenntartásában kulcsszerepet játszó B limfociták különböző típusainak, számának és funkcióinak vizsgálata
  • a rheumatoid arthritis és a mielóma multiplex esetén a B limfociták sokféleségének, diverzitásának vizsgálata az ún. újgenerációs szekvenálás (NGS) és bioinformatikai adatelemzés segítségével
  • immunbiotechnológiai kutatás-fejlesztéseink kapcsán új típusú sejtes assay-ket fejlesztünk a gyógyszeripar részére

A fenti témakörökben az immunológia hagyományos immunkémiai, sejtes- és molekuláris biológiai módszereket is felvonultató legkorszerűbb metodikai „arzenálját” használjuk. Kutatásainkat számos hazai és nemzetközi együttműködésben végezzük. Az együttműködők között az egyetemi, akadémiai partnerek mellett, gyógyszeripari kutatók és kórházi, klinikai kutatók találhatók.

A tanszéken jelenleg négy kutatócsoport működik, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal is támogat. Az aktív kutatómunkának köszönhetően a tanszéken évente 15-20 tudományos publikáció születik, melyek a szakterület neves folyóirataiban jelennek meg.
 

Tanszéki élet

A tanszéken folyó kutatásokba nem csak biológusok, hanem orvosok, állatorvosok, fizikusok, és bioinformatikusok is bekapcsolódnak.
Az ELTE Immunológiai Tanszéke változatlanul népszerű a tehetséges fiatalok körében, jelenleg 10 doktoranduszt és 13 diplomadolgozatot készítő mesterszakos hallgatót tanítunk kutatásaink kapcsán. (Jelentős számú a Tanszékünkön szakdolgozatot készítő BSc hallgatók száma is.)
Tanszékünk minden évben megtartja sportnapi „csapatépítését”, ami jellemzően az ELTE vízisport telepén szervezett sárkányhajózással, kajakozással egybekötött bográcsgulyásos esemény.
 

Karrierlehetőségek

Az Immunológiai Tanszéken elsősorban olyan kutatókat képezünk, akik a PhD fokozat megszerzése után az immunológiával szeretnének foglalkozni. Ilyen szakemberekre az egyetemi oktatás mellett nagyobb kutatási projektekben is szükség van a világ számos országában. Az immunológiai tudás igen magasan értékelt, mivel a betegségek jelentős része immunológiai hátterű, ill. a legkorszerűbb gyógyszerek ellenanyagok (biologikumok). Éppen ezért mind a hazai, mind a külföldi kutatóintézetekben, kórházakban, gyógyszergyárakban, biotechnológiai cégekben nagy szükség van immunológus végzettségű szakemberekre, és további karrierlehetőség adódhat azok számára, akik az immunbiotechnológia (antitest alapú terápiás fejlesztés) különböző területeihez értenek.
 

Miként lehetek immunológus?

A legegyszerűbb megoldás, ha az érdeklődő az ELTE biológia alapképzés (BSc) szakra jelentkezik. Egyetemi hallgatóként lehetőség lesz egyre több immunológiai témájú tárgy felvételére, és a tanszéken folyó kutatómunkával való megismerkedésre. A következő lépés a Molekuláris, immun- és mikrobiológia MSc specializáció választása, ahol még több ismeret sajátítható el az immunológia, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó tudományterületek elméleti és gyakorlati szakismereteiből. Szívesen fogadunk a kutatásba már korán (akár BSc képzés során) bekapcsolódó TDK hallgatókat is.

Az immunológus kutatók képzése a Biológia Doktori Iskolában további 4 éves program elvégzésével fejeződik be. Ennek előfeltétele a sikeres BSc és MSc diploma, a kiváló kutatómunka, a megfelelő angolnyelv-tudás, valamint személyes kvalitások, például a kitartás, motiváció, kreativitás.
 

Hol jelentkezhetek tudományos diákköri munkára vagy szakdolgozónak?

Keresse meg e-mailben azt a kutatót, akinek a kutatási témája felkeltette érdeklődését: 
E-mail címek itt.