Etológiai T.

2019.01.14.
tanszékek_ETO

Etológiai Tanszék

tanszékvezető:
cím:
 
telefon:
fax:
honlap:
Miklósi Ádám egyetemi tanár
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.,
       6. emelet
(+36-1) 381-2179;   (+36-1) 372-2500 /8079
(+36-1) 381-2180
https://ethology.elte.hu/
Tudományterület leírása

Az etológia fő célkitűzése, hogy az állatok (és az ember) viselkedését biológiai módszerekkel vizsgálja. Az etológus azt kutatja, hogy az állatok mit, miért tesznek, valamint hogy a viselkedésük milyen átalakulásokon megy keresztül az egyes egyedek fejlődése, valamint az evolúció során.

Az etológia abból a szempontból is különleges, hogy a számos biológiai megközelítési forma közül ez az egyetlen, amely kifejezetten az egyed szintjén vizsgálódik. Napjaink etológusai azonban a viselkedés kutatásakor felhasználják az egyeden belüli szerveződési szintekkel (idegtudomány, élettan és genetika), illetve a sok egyedből, fajokból összeálló társulásokkal foglalkozó tudományterületek (ökológia) eszköztárát és eredményeit is. Így az etológia integratív (összefogó) tudománynak tekinthető.
 

Oktatás 

Az etológia és a viselkedés kutatásának részletesebb, önálló oktatása sem magyarországi, sem külföldi egyetemeken nem számít gyakorinak, így az ELTE Etológia Tanszékén működő oktatói-kutatói közösség a régióban szinte egyedülálló lehetőséget biztosít a biológia iránt érdeklődő, elkötelezett hallgatók számára az etológiai vizsgálatok megismerésére, illetve a viselkedéskutatóvá váláshoz.

A tanszék oktatói a modern etológia szinte minden területére betekintést nyújtanak az érdeklődő diákok számára. Így a hallgatók megismerkedhetnek a viselkedés genetikai és élettani (idegi-) alapjaival, tanulhatnak az emberi viselkedésről, az állatok elmebeli (kognitív) képességeiről is. A gyakorlati szempontból is fontos állatjólét és állatvédelem legfontosabb kérdései is napirendre kerülnek.
 

Kutatás 

A kutatási munka a viselkedéskutatás és azzal összefüggő biológiai területek (genetika, ökológia, élettan) széles skáláját öleli fel. A korábbi években a tanszéki kutatások döntően a kutyák elmebeli képességeinek vizsgálatával foglalkoztak, de mára más fajokkal is bővült az elmeműködésre és agyműködésre irányuló kutatási paletta. Íme, néhány aktuális kutatási téma:

  • A kutyák öregedésének elmebeli és viselkedési következményei
  • Kutyák és macskák összehasonlító etológiai kutatása
  • Kutyák és törpemalacok összehasonlító etológiai kutatása
  • Kommunikációs képességek neurális hátterének vizsgálata kutyákon
  • Kutyák vokális kommunikációja
  • Gyermekek mobiltelefonhasználata és ennek hatása a fejlődésükre
  • A szülői nemi szerepek tanulása zebrapintyeknél
  • Az állat/ember-robot interakció etológiája

A fenti témakörökben számos más tudományterület kutatói működnek közre, és a viselkedés megfigyelésén alapuló etológiai módszerek mellett különböző genetikai eljárásokat (pl. kandidáns gén-elemzés) és nem invazív neurobiológiai technikákat (pl. mágneses rezonancián alapuló képalkotás, elektroenkefalográfia) is alkalmazunk.

A tanszéken jelenleg négy kutatócsoport működik, amelyeket az Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint az Európai Unió is támogat. Az aktív kutatómunkának köszönhetően a tanszéken évente 25-30 tudományos publikáció születik, melyek a szakterület neves folyóirataiban jelennek meg. A tanszék a szakterület világviszonylatban is egyik legrangosabb kutatóközösségének számít.
 

Tanszéki élet

A tanszéken folyó kutatásba nem csak biológusok, hanem orvosok, állatorvosok, fizikusok, informatikusok, és mérnökök is bekapcsolódnak. Minden évben Európa számos országából, illetve az Egyesült Államokból is érkeznek hallgatók, hogy részt vegyenek valamelyik kutatásban.

A tanszéken a beszámolók, és számos esetben az oktatás nyelve is angol, így a hallgatók inspiráló nemzetközi környezetben kapcsolódhatnak be a kutatásba. A ’Fruits of Ethology’ előadássorozat keretében minden hónapban egy olyan prominens kutató látogat el a tanszékre, akinek gondolatai, eredményei, tudományos pályája példamutató lehet.
 

Karrierlehetőségek 

Az Etológia Tanszéken elsősorban olyan kutatókat képezünk, akik a PhD fokozat megszerzése után viselkedéskutatással szeretnének foglalkozni. Ilyen szakemberekre az egyetemi oktatás mellett számos nagyobb kutatási projektben is szükség lehet a világ számos országában. Egyes gyógyszergyárakban is szükség van etológus végzettségű szakemberekre, és további karrierlehetőség adódhat azok számára, akik az állattenyésztéssel, állatvédelemmel vagy állatjóléttel szeretnének foglalkozni. Állatnevelési, állatkiképző valamint az állat-asszisztált terápia szakterületeken is előny az etológiai szakismeret. Új lehetőséget jelenthet az etológiai tudás alkalmazása az ún. szociális robotok tervezésében. Mivel az Etológia Tanszék aktív az ismeretterjesztésben és jó kapcsolatot ápol a médiával, több korábbi hallgatónk tudományos újságíróként (is) tevékenykedik.
 

Miként lehetek etológus?

A legegyszerűbb megoldás, ha az érdeklődő az ELTE biológia alapképzés (BSc) szakra jelentkezik. Egyetemi hallgatóként lehetőség lesz egyre több etológiai témájú tárgy felvételére, és a tanszéken folyó kutatómunkával való megismerkedésre. A következő lépés az Ökológia, Evolúció és Konzervációbiológia MSc specializáció választása, ahol még több ismeret sajátítható el az etológia, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó tudományterületek (pl. ökológia, evolúcióbiológia) szakismereteiből.

Az etológus kutatók képzése a Biológia Doktori Iskolában további 3 éves program elvégzésével fejeződik be. Ennek előfeltétele a sikeres BSc és MSc diploma, a kiváló kutatómunka, a megfelelő angolnyelv-tudás, valamint személyes kvalitások, például a kitartás, motiváció, kreativitás.
 

Hol jelentkezhetek tudományos diákköri munkára vagy szakdolgozónak?

Keresse meg e-mailben azt a kutatót, akinek a kutatási témája felkeltette érdeklődését!
E-mail címek itt.

Az ELTE Etológia Tanszék nyilvános programjairól a következő oldalakon tájékozódhat: