Genetikai T.

2019.01.14.
tanszékek_GEN

Genetikai Tanszék

tanszékvezető:
cím:
 
telefon:
fax:
honlap:
Vellai Tibor egyetemi tanár
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.,
       5. emelet
(+36-1) 381-2173;   (+36-1) 372-2500 /8073
(+36-1) 381-2174
genet.elte.hu
A genetika, mint a biológiai tudományok integráló diszciplínája

A genetika az élőlények tulajdonságainak öröklődésével foglalkozó tudományterület. A genetikai megközelítés elsősorban in vivo (élő) rendszerekben próbálja feltárni a sejtekben található gének és géntermékek (elsősorban fehérjék) biológiai funkcióját. Ezt elsősorban a vizsgált gének gátlásával vagy hiperaktiválásával (mutáns allélek izolálása vagy géncsendesítés) valósítja meg. A genetika mára a biológiai tudományterületek meghatározó, integráló diszciplínájává vált. Ezt érzékelteti kiválóan Sydney Brenner provokatív megjegyzése, amit a 2002-es orvosbiológiai Nobel díj átvételekor mondott: „I almost forgot to say that genetics will disappear as a separate science since, in the 21th century, everything in biology will become gene-based, and every biologist will be a geneticist.” („Majd elfelejtettem mondani, hogy a genetika, mint önálló tudományterület meg fog szűnni, mert a 21. században minden alapvető kérdés a biológiában gén-alapú megközelítést igényel majd, és ezért minden biológus genetikus lesz.”)

A genetika nem csak a 21. század biológiai kutatásainak egyik meghatározó területe, hanem láthatóan vagy észrevétlenül ott lapul mindennapi életünk szinte minden szegletében. Nincs olyan nap, hogy a médiából ne hallanánk genetikai vonatkozású hírekről. A modern orvoslás és gyógyszeripar, mezőgazdasági és kozmetikai termékeink jelentős része, a DNS-alapú bűnüldözés, a sport, és még számos „civil” terület a modern genetikai kutatások eredményeire támaszkodik. A genetika tehát alapvető szerepet játszik modern ipari társadalmunkban. Elméleti és gyakorlati alapot nyújt a technológia, az orvosbiológia és a környezetvédelem számára, befolyásolja mindennapi életünket.
 

Oktatás

Az ELTE Genetikai Tanszékének oktatási aktivitása elsősorban a Genetika című főkurzus és az ahhoz kapcsolódó Genetikai gyakorlatok ismeretanyagára épül. A Tanszék oktatói közössége a klasszikus és modern (molekuláris) genetikai kutatások szinte minden területére betekintést nyújtanak a hallgatók számára. Kötelezően választható és speciális kurzusok keretein belül oktatják a molekuláris genetika, genomika, epigenetika, génszabályozás, genetikai kölcsönhatások, bioinformatika (elsősorban DNS és fehérje szekvenciák elemzése), fejlődésgenetika, mikrobiális genetika és evolúcióbiológia területeinek törvényszerűségeit és ismeretanyagát. Oktatásukban kiemelt hangsúlyt kap a genetikai alkalmazások területe (pl. igazságügyi genetika, tumorgenetika, genetikai betegségek, humán eredet-genetika). Oktatási hitvallásunk, hogy nem száraz módon, tankönyvekből extrahálva állítjuk össze a kurzusok anyagait, hanem friss kutatási tapasztalatokkal edződve (a frontvonalról érkezve) adjuk át genetikai vonatkozású ismeretünket diákjainknak. A genetika egy adott területének kutatásában nemzetközi eredményeket felmutató munkatársunk oktatja tehát az adott témakört.

A Tanszék doktori programjában (Biológiai Doktori Iskola, Genetika program) évente 3-9 új hallgató kezdi meg kutatási tevékenységét. PhD hallgatóink jelentős része a képzést követően doktori fokozatot szerez, majd ezt követően egy neves külföldi laboratóriumban kezd posztdoktori kutatásokba.
 

Kutatás

A Genetikai Tanszék jelenlegi kutatási aktivitását elsősorban fejlődésgenetikai irányú programok képviselik. Ezek keretében az alábbi genetikai modellszervezetek vizsgálata zajlik: a fonalféreg Caenorhabditis elegans, a gyümölcslégy (muslica) Drosophila melanogaster, a zebrahal (Danio rerio) és a gímszarvas (Cervus ephalus). E rendszerek használatával az alábbi aktuális tudományos projektek futnak a Tanszéken:

 • az öregedési folyamat szabályozása és mechanizmusa
 • neuronális öregedés biológiai alapjai
 • az autofágia (sejtes önemésztés) egyedfejlődési és sejtes (pl. szöveti regenerációban betöltött) funkciói
 • az autofágia szabályozása miotubularin foszfatázok által
 • az autofágia szerepe a szöveti regenerációban
 • autofágia indukáló gyógyszerjelöltek fejlesztése (neurodegeneratív betegségek kezelése)
 • antitumor hatású gyógyszerjelöltek fejlesztése (rákterápia)
 • a sejtes stresszválasz koordinált szabályozása
 • a szex-determinációs génkaszkád célgénjeinek meghatározása C. elegans-ban
 • az adenin-metiláció biológiai funkciója
 • korai egyefejlődés zebrahalban
 • genetikai betegség gének funkcionális jellemzése zebrahalban
 • RecQ helikázok elemzése zebrahalban és fonalféregben
 • a csontanyagcsere szabályozása
 • a szarvas genom meghatározása és géntérképének elkészítése

A fejlődésgenetikai kutatások mellett számos bioinformatikai (jelátviteli útvonalak kapcsolódási pontjai; adatbázisok) és humán genetikai (őskori csontleletek eredet meghatározása, egyénazonosítás genetikai polimorfizmusok alapján) támájú kutatási programot vezetnek tanszéki munkatársaink.

A tanszéki kutatásokat jelenleg 2 OTKA, 1 MTA kutatócsoport, 1 VEKOP (egyetemi kiválósági), és 1 MedInProt pályázat támogatja.
 

Tanszéki élet

A Genetikai Tanszék ajtaja minden kutatás iránt fogékony ember számára nyitva áll. Kutatási programjaink megvalósítása keretében számos gyümölcsöző (közös cikkekben realizálódó) együttműködést alakítottunk ki az elmúlt években a Biológiai Intézet más tanszékein dolgozó csoportokkal, illetve más intézetek kutatóival. Szoros együttműködés alakult ki az MTA TTK Enzimológiai Intézetével, az ELTE Kémiai Intézetének Szerves Kémiai Tanszékével, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetével, a gödöllői MBK-NAIK Kutatóközponttal és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetével. A Tanszéken számos kutatási programot több csoport közösen valósít meg. Minden héten egy „progress report” keretében mutatjuk be egymásnak az elért eredményeket és a felmerült problémákat. Havonta egyszer egy külső előadót hívunk meg témájának bemutatására. Számos szociális tevékenységet (pl. sportnapok, kutatók éjszakája előadások, karácsonyi összejövetel) a tanszék munkatársai közösen hajtanjak végre.
 

TDK munka, szakdolgozat

Az ELTE Genetikai Tanszékének programjairól és kutatócsoportjairól az érdeklődő a tanszéki honlapon szerezhet információt. A hallgató emailben vagy személyesen keresse meg azt a személyt, akinek témája felkeltette az érdeklődését. Csoportvezetők és elérhetőségük:

 
Karrier

A genetika tudományterület ismereteinek elsajátítása és alkalmazása lehetőséget biztosít alapkutatási és ipari elhelyezkedésre egyaránt. Alapkutatás: PhD képzés, egyetemi tanszékek (kutató és orvosi egyetemek), kutatóintézetek (MTA TTK Enzimológiai Intézet, Budapest; Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont-NAIK, Gödöllő; Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged; Nemzeti Sakértői és Kutató Intlzet, Budapest). Ipar: gyógyszergyárak, klinikák, ipari fejlesztéssel foglalkozó magáncégek.
 

Hogyan legyek genetikus?

Motiváció genetikai ismeretek elsajátításában és a genetikai kísérletek elvégzésében. Sikeres BSc (ELTE biológus szak) és MSc (Genetika, Sejt- és Fejlődésbiológia szakirány) képzés. Sikeres PhD képzés és fokozatszerzés (Biológia Doktori Iskola, genetika program).