Biológiai Intézet Tanács

Az intézeti tanács az intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott vezető testülete.

Az intézeti tanács tagjai:

  • az intézetigazgató, mint a tanács elnöke,
  • az intézeti tanszékvezetéssel megbízott vezető oktatók,
  • a Biológiai Doktori Iskola vezetője
  • a kari szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, az intézethez tartozó közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók és kutatók által választott oktató/kutató,
  • a kari hallgatói önkormányzat által delegált, az intézeti tanács létszáma legfeljebb 1/3-ának megfelelő számú hallgatói képviselő,
  • a kari doktorandusz képviselet által delegált, a szakterülethez tartozó doktorandusz, ha az intézet részt vesz valamely doktori program oktatásában,
  • az intézet működését közvetlenül támogató oktatást-kutatást támogató alkalmazottak (különösen adminisztratív vagy speciális oktatást-kutatást támogató feladatokat ellátók) legfeljebb egy képviselője a kari szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint.

Hivatalból tanácstagok (tanszékvezetők, doktori iskola vezetője)

           
Dobolyi Árpád,  egyetemi tanár (ÉNB) (36-1) 372-2500 /8775 dobolyia[at]caesar.elte.hu
Fodor Ferenc,  habil. docens (NÉT) (36-1) 372-2500 /8063 ferenc.fodor[at]ttk.elte.hu
Herczeg Gábor,  egyetemi tanár (ÁRT) (36-1) 372-2500 /8093 gaborherczeg[at]caesar.elte.hu
Kacskovics Imre,  egyetemi tanár (IMM) (36-1) 372-2500 /8075 imre.kacskovics[at]ttk.elte.hu
Kovács M. Gábor,  habil. docens (NSZ) (36-1) 372-2500 /8065 gmkovacs[at]ttk.elte.hu
Kovács Mihály,  egyetemi tanár (BIK) (36-1) 372-2500 /8071 kovacsm[at]elte.hu
Lőw Péter,  habil. docens (ASF) (36-1) 372-2500 /1835 peter.low[at]ttk.elte.hu
Miklósi Ádám,  egyetemi tanár (ETO) (36-1) 372-2500 /8079 adam.miklosi[at]ttk.elte.hu
Standovár Tibor,  habilitált docens (NRT) (36-1) 372-2500 /8087 standovar.tibor[at]ttk.elte.hu
Tóth Erika,  habilitált docens (MIK) (36-1) 372-2500 /8077 erika.toth[at]ttk.elte.hu
Vellai Tibor,  egyetemi tanár (GEN) (36-1) 372-2500 /8073 vellai.tibor[at]ttk.elte.hu
Vellainé Takács Krisztina,  habilitált docens (EMB) (36-1) 372-2500 /1839 krisztina.takacs[at]ttk.elte.hu
Erdei Anna,  egyetemi tanár, MTA tag (BDI) (36-1) 372-2500 /8668 anna.erdei[at]ttk.elte.hu
 

Választott tanácstagok

       
Förhéczné Marján Andrea, adminisztrátor (36-1) 372-2500 /8071 andiforhecz[at]caesar.elte.hu
Müller Viktor,  tud. munkatárs (36-1) 372-2500 /8798 mueller.viktor[at]ttk.elte.hu
Pál Gábor,  docens (36-1) 372-2500 /8577 palgabor[at]ttk.elte.hu
Varga Máté,  adjunktus 36-1) 372-2500 /8633 mvarga[at]ttk.elte.hu
Schlett Katalin,  docens 36-1) 372-2500 /8380 schlett.katalin[at]ttk.elte.hu
Rudnóy Szabolcs,  docens 36-1) 372-2500 /8608 tamas.laszlo[at]ttk.elte.hu
 

Hallgatói képviselők

TTK HÖK 

  • Gugyerás Ádám      E-mail:  bioszk[at]ttkhok.elte.hu
  • Sümegi Csenge    E-mail:  elnokhelyettes[at]ttkhok.elte.hu

 
TTK DÖK

  • jelenleg betöltetlen

Az Intézeti Tanács tanácskozási jogú, állandó meghívottjai

Dékán: 
Kacskovics Imre,  egyetemi tanár
     Tel.:  (36-1) 372-2500 /6145
     E-mail:  dekan[at]ttk.elte.hu
Oktatási igazgatóhelyettes:  Nyitray László,  egyetemi tanár
     Tel.:  (36-1) 372-2500 /8071
     E-mail:  
nyitray[at]ttk.elte.hu
Az Intézet korábbi igazgatója: 
Márialigeti Károly, egyetemi tanár
     Tel.:  (36-1) 372-2500 /8791
     E-mail:  marialigeti.karoly[at]ttk.elte.hu
Professzori Tanács elnöke: 
Vellai Tibor, egyetemi tanár
Határozott időre alkalmazott kutatók képviselője : 
Micsonai András
     Tel.:  (36-1) 372-2500 /
     E-mail:  micsonai@ttk.elte.hu
Az Intézet oktatási felelőse: 
Rudnóy Szabolcs, adjunktus
Intézeti titkár:  Pálfia Zsolt
     Tel.:  (36-1) 372-2500 /8633
     E-mail:  palfia.zsolt[at]ttk.elte.hu
FDSZ Szakszervezeti képviselő: 
Világi Ildikó, docens
     Tel.:  (36-1) 372-2500 /8367
     E-mail:  vilagildi[at]ttk.elte.hu
 

PZs | 2018.11.01.