Biológus MSc mintatantervek

A mintatanterv tartalmazza a képzés egyes elemeihez tartozó tárgyak listáját, információt nyújt a teljesítés ajánlott félévére, az óra- és kreditszámra, a számonkérésre és a tantárgyfelvételi előfeltételekre vonatkozóan. A mintatanterv az egyes tantárgyak és ismeretkörök egymásraépülését is figyelembe véve optimalizált tanmenetet rögzít. Bár ettől el lehet térni, de a képzés előírt tanulmányi időn belül történő lezárásához a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása nagy segítséget nyújt.
 
biológus MSc 2020-as tanterv (xlsx)  
biológus MSc 2019-es tanterv (xlsx) A kötelezően választható tárgyak 2019/20 és 2020/21 tanévekre vonatkozó meghirdetése
az oktatási nyelv megjelölésével
biológus MSc 2018-as tanterv (xlsx)  
biológus MSc 2017-es tanterv (xlsx)
biológus MSc 2016-os tanterv (xlsx)
biológus MSc 2015-os tanterv (xlsx)
 

Frissítve: 2020.06.01.

PZs | 2018.11.10.