Tantervek, tárgyleírások

Biológus MSc mintatantervek

PZs | 2018.11.10.
Biológus MSc mintatantervek
A mintatanterv tartalmazza a képzés egyes elemeihez tartozó tárgyak listáját, információt nyújt a teljesítés ajánlott félévére, az óra- és kreditszámra, a számonkérésre és a tantárgyfelvételi előfeltételekre vonatkozóan. A mintatanterv az egyes tantárgyak és ismeretkörök egymásraépülését is figyelembe véve optimalizált tanmenetet rögzít. Bár ettől el lehet térni, de a képzés előírt tanulmányi időn belül történő lezárásához a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása nagy segítséget nyújt.
  • biológus mesterképzés (MSc) 2022-es tanterv (xlsx)

   
A tanulmányaikat a 2022-23-as tanév előtt kezdő hallgatók tantervei:

frissítve: 2022.08.31.