Biokémiai T.

2019.01.14.
tanszékek_BIK

Biokémiai Tanszék

tanszékvezető:
cím:
 
telefon:
fax:
honlap:
Kovács Mihály egyetemi tanár
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.,
       5. emelet 418.
(+36-1) 381-2171;   (+36-1) 372-2500 /8071
(+36-1) 381-2172
biokemia.elte.hu
Tudományterület leírása

A biokémia, bár a biológia és a kémia határterületi tudományaként született meg, ma már sokkal szorosabban kötődik az élettudományokhoz, azon belül az életfolyamatok molekuláris szintű megértésének legfontosabb diszciplínája. A klasszikus értelemben vett biokémia az élő rendszerek molekuláris összetevőinek, az anyagcserének és az utóbbi alapját jelentő bioenergetikának a leírásával foglalkozott, ezzel szemben ma már minden biokémiai tanszék/intézet/kutatóhely molekuláris biológiát művel. Ez utóbbi kifejezés nem szűkíthető le az információs makromolekulák szintézisére és a biológiai információáramlás folyamataira, hanem azt a szemléletet tükrözi, hogy az ún. „infraindividuális biológia” szinte összes diszciplínáját és több vonatkozásban a „szuprainduvidálus biológiát” is (taxonómia, evolúcióbiológia) a molekuláris biológiai kérdésfelvetésekkel és módszerekkel lehet művelni.
 

Oktatás

A Biokémia tanszék a fent megfogalmazott definíció alapján a biokémia és molekuláris biológia alap- és mesterképzés szintű oktatási feladatait látja el, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Kezdeményezésünkre, több tanszékkel együtt oktatjuk a „Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba és biológiai számítások” című gyakorlati tárgyat. A tanszék oktatási portfóliójának része a biológus képzésen belül a (bio)fizikai alapok és a molekuláris biológia fő módszertanának, a géntechnológiának elsajátíttatása. Ezenkívül – mivel a tanszék fő kutatási profilja ide tartozik – a fehérjetudomány területére eső elméleti és gyakorlati képzést végzünk. Végül részt veszünk az újonnan induló mesterszintű biotechnológus és bionformatikus képzésekben is.
 

Kutatás

Az 50 éves Biokémiai Tanszéket Bíró Endre, Szent-Györgyi Albert tanítványa alapította, s ennek megfelelően büszkék vagyunk rá, hogy a legnagyobb magyar biokémikus, a Nobel-díjas kutatóelődünk nyomdokain járhatunk. Ebből az időből datálódik a tanszék történetét végigkísérő kutatási téma, az izombiokémia, amit ma a motorfehérjék kutatása címmel űzünk. A tanszék történetének másik nagy alakja, Gráf László a szerin-proteázok szerkezet-funkció vizsgálatát indította el a tanszéken a ’80-as évek közepén, amely azóta ia a kutatási témáink közé tartozik. Az elmúlt két évtizedben a kutatási portfóliónk jelentősen kiszélesedett és az fehérjetudományi alapkutatás kiegészült alkalmazott kutatásokkal, biomarker- és gyógyszerfejlesztési projektekkel.

A tanszéken jelenleg 6 kutatócsoport működik, kiegészülve 3 pályázatnyertes junior kutatónkkal, akik részben önálló témákon dolgoznak. A kutatásainkat elsősorban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A tanszéken működött az Európai Kutatási Tanács első, a Biológiai Intézethez kötődő kutatócsoportja. A kutatási projektjeink kiterjedt hazai és nemzetközi együttműködésben valósulnak meg. Ipari együttműködési partnereink között van a Richter gyógyszergyár.

A jelenleg futó fő kutatási témáink:

  • Lineáris fehérjemotívumok bioinformatikai analízise
  • A sejtosztódás és a genomjavítás motorfehérjéinek működése
  • Motorenzimek, mint új farmakológiai célpontok
  • Fehérjék irányított evolúciója – alapkutatás és gyógyszerfejlesztés
  • Fehérjék másodlagos szerkezetének vizsgálata CD spektroszkópiával
  • Amiloid fehérjeaggregáció sokoldalú tanulmányozása
  • Fehérje-fehérje kölcsönhatások a jelátvitelben: szerkezet-funkció vizsgálatok

 
Tanszéki élet

A tanszéken biológia szakosak mellett vegyész, biofizikus, biomérnök hallgatók is dolgoznak. Szinte minden hallgatónk indul TDK konferenciákon, s szinte minden évben vannak díjnyertesink. A doktoranduszaink kapnak oktatási feladatokat, a tanszékhez köthető doktori program keretében évente beszámolnak szakmai előrehaladásunkról. Dolgoznak a tanszéken külföldi hallgatók, munkatársak, tehát lehetőség van az angol nyelv napi szintű gyakorlására.

Rendszeresen és nagy számban veszünk részt a szakterületünk hazai és nemzetközi konferenciáin. Támogatjuk hallgatóink és fiatal munkatársaink jelentkezését nemzetközi (EMBO, FEBS) workshopok-ra, rövid távú külföldi laboratóriumi munkára, kutatócsoporti együttműködésben vagy pályázati úton. A tanszéki kikapcsolódás része, hogy sok éve a Biokémiai Tanszék nyeri az ELTE Legsportosabb Tanszéke kupát.
 

Miként lehetek biokémikus, fehérjekutató?

A tanszékre elsősorban olyan elkötelezett, a biokémia tárgyakat alapszinten jól teljesítő hallgatókat várunk, akik a kutatói pályát élethivatásuknak szeretnék választani. A biológia (vegyész, biomérnök, biofizikus) szak elvégzése után jelentkezz az ELTE biológus vagy biotechnológus szakára. Az előbbi szakon válaszd a molekuláris, immun- és mikrobiológia specializációt.

A mesterszakos diploma megszerzéséig „dolgozd be magad” egy kutatócsoportba (szerezz TDK díjakat, vegyél részt konferenciákon), s ezzel a háttérrel jó eséllyel pályázhatsz a Biológia Doktori iskolán belül működő Szerkezeti biokémia programban az állami ösztöndíjas helyek egyikére. A kutatócsoportjainkon belül végzett szorgalmas és sikeres munka eredményeként további támogatást is tudsz magadnak szerezni (vagy kaphatsz a témavezetődtől).
 

Karrierlehetőségek

A nálunk megszerzett MSc diploma (kiemelten a most induló biotechnológus képzésben) a belépést jelenthet a hazai biotechnológiai illetve egyre inkább a gyógyszeriparban meghirdetetett álláshelyekre (ld. a bioszimiláris gyógyszerek terjedése, amelyek fejlesztéséhez, előállításához biokémikus/biotechnológus végzettségű szakemberekre van szükség). Az ELTE-n megszerzett biokémikus PhD kitűnő ajánlólevél a világ szinte bármely egyetemére, kutatóintézetébe posztdoktori munkára. A peregrinációs évek után a legjobbakat visszavárjuk az alma mater-be kutatóként, oktatóként.

A hazatérés és a karrierépítés két lehetősége az önálló kutatócsoport kialakítása vagy munkatársként történő csatlakozás egy-egy sikeres kutatócsoporthoz akár az alapkutatásban, akár az alkalmazott kutatásban. A harmadik út az iparban való elhelyezkedés. A hazai biotechnológiai és egészségipar reményeink szerint jelentős fejlődés előtt áll, amely várja a sikeres szakembereket.
 

Hol jelentkezhetek tudományos diákköri munkára vagy szakdolgozónak?

Keresse meg e-mailben azt az oktatót/kutatót, akinek a kutatási témája felkeltette érdeklődését: 
E-mail címek itt: http://biokemia.elte.hu/munkatarsak/oktatok

A Biokémia Tanszékről további információt itt talál: http://biokemia.elte.hu/