Történet

Az Intézet rövid története

    A 12 tanszéket, több MTA-ELTE Kutatócsoportot, Lendület és más pályázati nyerteseket egyesítő, számos nemzetközi elismertségű tudományos iskolából felépülő Biológiai Intézet hazánk legsokoldalúbb egyetemi biológiai szakmai közössége. Ez a tudományos környezet teszi lehetővé, hogy az oktatásban nagy gyakorlattal és jeles kutatási sikerekkel rendelkező munkatársak vegyenek részt. Az ELTE kutatóegyetemi háttere biztosítja a biológus diplomák értékét: végzett hallgatóinkat örömmel fogadják például a gyógyszeripar, a természet- és környezetvédelem, az egészségügy, a környezetipar területén, az Európai Gazdasági Térség más országaiban. Elismerik diplomáink értékét bárhol a világban.
     A Biológiai Intézet felelős a Biológia alapszak, a Biológus mesterszak és a tanárképzés Biológia modulja oktatásáért. Meghatározó a szerepünk a Környezettan és Környezettudomány képzésekben, részt veszünk pszichológusok és gyógyszerészek oktatásában és felügyelünk felsőoktatási szakképzéseket, valamint szakirányú továbbképzéseket. A hallgatók kutatói életpályára nevelésének fontos eleme a Tudományos Diákkör munkájában való aktív részvétel. Mesterszakos diplomát szerzett hallgatóink további szakosodása a 10 programot működtető Biológiai Doktori Iskolában folyik.
     Az ELTE Természettudományi Kar vezető helye a hazai továbbá figyelemre méltó pozíciója a nemzetközi egyetemi rangsorokban a Biológiai Intézet számára öröm és felelősség. Publikációs teljesítményünk, pályázati sikerességünk, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk további tudatos fejlesztésével kívánunk tovább erősödni.
   A biológiai képzés Egyetemünkön a XIX. század elején kezdődött a különböző természettudományos diszciplínák önállósodásának következtében, akkor még a tanárképzés keretében. Az ELTE levéltárának adatai szerint 1875-ben már hivatalosan is ellenőrizték a kibocsátott tanárok esetében a biológiai képzés minőségét. A biológiatanári szakot 1954-ben bővítették ki ötéves képzésű szakká. A biológus szakot 1963-ban alapították, kifejezetten kutató szakemberek képzésére.   
   A Bologna-folyamatnak megfelelően, 2006-tól három éves alap- (B.Sc.) és erre épülő két éves mesterképzés (M.Sc.) keretében folyik az oktatás. Legkiválóbb hallgatóink a Biológiai Doktori Iskola programjainak keretében szerezhetnek Ph.D. fokozatot.
   A biológiatanári végzettséghez szükséges ismereteket 2013-tól ismét osztatlan, ötéves képzés keretében lehet elsajátítani.
   Intézetünk 12 tanszékből áll, így az ország legdifferenciáltabb egyetemi biológus szakterülete. Az oktatás mellett a tanszékeken nemzetközi szintű tudományos munka folyik, ami lehetőséget ad arra, hogy hallgatóink elsajátítsák a kutatásban alkalmazott legfontosabb gyakorlati módszereket is. Az intézetben olyan szakembereket képzünk, akik különböző szintű diplomájuk birtokában alkalmasak arra, hogy bekapcsolódjanak az alap- és alkalmazott kutatásokba.
 
PZs | 2018.11.01.