Záróvizsga

Biológus MSc záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
valamint a diplomamunka időben történő leadása/feltöltése (határidő: a vizsgaidőszak első napja, 16:00 óra)
és s diplomamunka nem elégtelen minősítése.

A záróvizsga szakirányú tételsorai   és   szóbeli vizsgaidőpontjai
 
 2016-os tantervig
 2017-es tantervtől
  2022. június
Idegtudomány és Humánbiológia "régi" tételsor 2019-es tételsor  
Molekuláris Genetika, Sejt- és Fejlődésbiológia "régi" tételsor   2019-es tételsor  
Molekuláris-, Immun- és Mikrobiológia "régi" tételsor 2020-as tételsor  
Növénybiológia "régi" tételsor 2019-es tételsor  
Ökológia, Evolúciós- és Konzervációbiológia "régi" tételsor 2020-as tételsor  

 

   A szakdolgozatok védésének tanszékenkénti időpontja: a 2021-2022-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az érintett tanszéken kapják meg a védések időpontját

  Anatómia, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

 

  Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

 

  Biokémiai Tanszék

 

  Embertani Tanszék

 

  Etológiai Tanszék

 

  Élettani és Neurobiológiai Tanszék

 

  Genetikai Tanszék

 

  Immunológiai Tanszék

 

  Mikrobiológiai Tanszék

 

  Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

 

  Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

 

  Növényszervezettani Tanszék

 

 
Frissítve: 2022.03.22.
PZs | 2022.03.07.