Tantervek

Tantervek

   A tantervi hálók nem tartalmazzák a tanári felkészítés tárgyait, az elvégzendő szabadon választott kreditmennyiséget, az anyanyelvi kritériumvizsgát, valamint a szakdolgozatért járó kreditet.

A tanári felkészítés tárgyai a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanulmányi Hivatalának honlapján érhetőek el!

Szabadon választható tárgyak:
   Az osztatlan tanárképzésben összesen (vagyis nem szakonként külön-külön) az alábbi, a képzési formától függő mennyiségű kreditet kell teljesíteni az ELTE kurzuskínálatából:
     – 10 féléves képzés esetén: 12 kredit
     – 11 féléves képzés esetén: 14 kredit
     – 12 féléves képzés esetén: 16 kredit

Anyanyelvi kritériumvizsga:
   A tanárszakos hallgatók számára kötelező anyanyelvi kritériumvizsgát a 6. félév végéig kell letenni. A komplex szóbeli és írásbeli részből álló vizsga célja a tanári mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérése. További részletek a vizsgáról a BTK Szakmódszertani Központjának honlapján találhatóak.

PZs | 2018.11.01.