Biológiatanári kritériumtárgyak

   A biológiatanár képzést megkezdő hallgatónak biológia kritériumtárgyat kell teljesítenie, hiszen a sikeres kezdéshez elengedhetetlen a középiskolai biológia tantárgy keretében tanultak megfelelő szintű ismerete. A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, illetve az esetleges hiányok feltárása és a felzárkózás lehetőségének biztosítása a hiányos ismeretek miatt felmerülő kezdeti nehézségek leküzdéséhez.
   Teljesíthető a szorgalmi időszak első hetében megírt szintfelmérő dolgozattal, illetve ennek sikertelenséges esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében eredményesen megírt felmérő dolgozattal. A hallgatók a félév elején megirandó szintfelmérő dolgozatotok helyszínéről és időpontjáról értesítést kapnak!
   Aki a dolgozatot az elvárt legalább 70%-os eredményességgel megírta, felmentést kap a kritériumtárgy foglalkozásainak látogatása alól: a felzárkóztató kritériumtárgy teljesítettnek tekintendő.
   A szintfelmérő dolgozat sikertelensége esetén a félév végén írt felmérő dolgozattal teljesíthető a kritériumtárgy. E dolgozat(ok) megírására készítenek fel a kritériumtárgy(ak) foglalkozásai, ezért ezek látogatása kötelező.
   A biológia kritériumtárgy teljesítésre az első két regisztrált félév áll rendelkezésre: az őszi és a tavaszi félévben is meghirdetésre kerül, de a második félévben meghirdetett biológia kritériumtárgyi vizsgakurzust nem kíséri gyakorlati foglalkozás! Kreditértéke nincs, értékelése kétfokozatú (teljesítette/nem teljesítette).

    A dolgozat követelményei a középszintű biológia érettségi szintjének megfelelőek, a felkészülésre tehát bármely középiskolai biológia tankönyv alkalmas. A feladattípusokról és azok nehézségi szintjéről a minta feladatsor alapján tájékozódhatnak.

 
     Minta feladatsor (PDF)

PZs | 2018.11.01.