Szakdolgozat

Szakdolgozat

PZs | 2020.04.20.
Biologia BSc szakdolgozat

A biológia B.Sc. hallgatói alapszakos tanulmányaik lezárásakor szakdolgozatot kell írjanak, mely a záróvizsgára bocsájtás előfeltétele. A szakdolgozatot témavezető irányításával kell elkészíteni. A témavezető rendszeres, konzultációs jellegű foglalkozásokon segíti a hallgatót a szakirodalom felkutatásában és értékelésében, az önálló munka eredményes végzésében. Ehhez a tantárgyi kereteket a szaklaboratóriumi tárgyak kurzusai adják.

VÁLTOZÁS a szakdolgozat leadási/feltöltési határidőben!

A szakdolgozat Neptun-ba és a BioMoodle szerverre történő feltöltésének határideje:
     a szorgalmi időszak utolsó napja: május 15., 24:00 óra!

frissítve: 2020.04.20.