Tantervek, tárgyleírások

Biológia BSc mintatantervek

PZs | 2018.10.01.
Biológia BSc mintatantervek
A mintatanterv tartalmazza a képzés egyes elemeihez tartozó tárgyak listáját, információt nyújt a teljesítés ajánlott félévére, az óra- és kreditszámra, a számonkérésre és a tantárgyfelvételi előfeltételekre vonatkozóan. A mintatanterv az egyes tantárgyak és ismeretkörök egymásraépülését is figyelembe véve optimalizált tanmenetet rögzít. Bár ettől el lehet térni, de a képzés előírt tanulmányi időn belül történő lezárásához a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása nagy segítséget nyújt.
  • biológia alapszak (BSc) 2022-es tanterv (xlsx)

A tanulmányaikat a 2022-23-as tanév előtt kezdő hallgatók tantervei:

  • biológia BSc 2020-as tanterv (xlsx)
  • biológia BSc 2018-as tanterv (xlsx)
  • biológia BSc 2017-es tanterv (xlsx)
  • biológia BSc 2016-os tanterv (xlsx)
  • biológia BSc 2015-os tanterv (xlsx)

Frissítve: 2022.08.31.