Kritériumtárgyak

Biológia BSc kritériumtárgyak

PZs | 2018.10.01.
Biológia BSc kritériumtárgyak

   A felzárkóztató kritériumtárgy célja a középiskolai ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányosságok feltárása és a felzárkózás lehetőségének biztosítása. E tantárgyak segítséget jelentenek az egyetemi tanulmányokban a hiányos ismeretek miatt felmerülő kezdeti nehézségek leküzdéséhez.
    A kritériumtárgyak mind az őszi, mind a tavaszi félévben meghirdetésre kerülnek. Kreditértékük nincs, értékelésük kétfokozatú (teljesítette/nem teljesítette), teljesítésükre az első két regisztrált félév áll rendelkezésre. Teljesíthetők a szorgalmi időszak első hetében megírt szintfelmérő dolgozattal, illetve ennek sikertelenséges esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében eredményesen megírt felmérő dolgozattal.
   A biológia alapszakos tanulmányaikat megkezdő hallgatók kötelesek felvenni a kémiai, valamint a biológiai felzárkóztató kritériumtárgyakat.
   A hallgatók a félév elején megírandó szintfelmérő dolgozatotok helyszínéről és időpontjáról értesítést kapnak!
   Aki a dolgozatot az elvárt szinten sikeresen megírta, felmentést kap a kritériumtárgy foglalkozásainak látogatása alól: a felzárkóztató kritériumtárgy teljesítettnek tekintendő.
   A szintfelmérő dolgozat sikertelensége esetén a félév végén írt felmérő dolgozattal teljesíthető a kritériumtárgy. E dolgozat(ok) megírására készítenek fel a kritériumtárgy(ak) foglalkozásai, ezért ezek látogatása kötelező.
   A kritériumtárgyak teljesítésére két félév áll rendelkezésre!

Biológia kritériumtárgy

   A biológia alapszak/osztatlan biológiatanár szak sikeres kezdéséhez elengedhetetlen a középiskolai biológia tantárgy keretében tanultak megfelelő szintű ismerete. A "Biológia kritériumtárgy" segítséget nyújt ahhoz, hogy azok a hallgatók, akiknek hiányosságaik vannak ezen a területen, a biológia BSc és tanári szakirány eredményes folytatásához szükséges alapokat meg tudják szerezni.
   A kritériumtárgy felvétele minden biológia alapszakos és tanárszakos hallgató számára kötelező! A kredit nélküli tárgy egyféléves, teljesítésére két regisztrált félév áll rendelkezésre! A tárgy teljesítéséhez legalább 70%-os eredményt kell elérni. 
   A hallgatók tudásszintjét a félév elején (szorgalmi időszak második hetén) egy egyórás kritériumdolgozattal ellenőrizzük (a dolgozat időpontja megegyezik a kurzus beosztott időpontjával, helyszínéről és a dolgozat megírásának részleteiről az első órán nyújtunk részletes tájékoztatást!).
   A dolgozat eredményéből derül ki, hogy kik azok a hallgatók, akiknek az alapok elmélyítéséhez segítségre van szükségük. Számukra, és azoknak, akik a dolgozatot bármely okból nem írják meg, a felzárkóztató tárgy további látogatása kötelező! Az első kritériumdolgozatot legalább 70%-os eredménnyel teljesítők mentesülnek a kurzuson a további részvételtől.
   A sikertelen első dolgozatot íróknak a szemeszter végén lesz alkalmuk másodszor megírni a dolgozatot, valamint akinek ezt sem sikerül küszöb fölött teljesíteni, a következő félévben vizsgakurzusként teljesíthetik a tárgyat. A második szemeszterben a vizsgakurzus során gyakorló teszteket biztosítunk, és további két alkalmat – előre egyeztetett időpontokban – a dolgozat megírására. Amennyiben a két szemeszter során biztosított összesen 4 dolgozat egyikét sem sikerült megfeleltre megírni, úgy a hallgató elbocsátásra kerül a képzésből.
   A dolgozat követelményei a középszintű biológia érettségi szintjének megfelelőek, a felkészülésre tehát bármely középiskolai biológia tankönyv alkalmas. A feladattípusokról és azok nehézségi szintjéről az alábbi minta feladatsor alapján tájékozódhatna.
   ►   MINTA FELADATSOR (PDF)


Kémia kritériumtárgy

   A biológia alapszak sikeres kezdéséhez elengedhetetlen a középiskolai kémia tantárgy keretében tanultak megfelelő mélységű ismerete. A "Kémiai felzárkóztató kritériumtárgy" segítséget nyújt ahhoz, hogy azok a hallgatók, akiknek hiányosságaik vannak ezen a területen, a biológia BSc eredményes elvégzéséhez szükséges alapokat meg pótolni tudják. A kredit nélküli tárgy egy féléves , teljesítésére két regisztrált félév áll rendelkezésre!
   A kritériumtárgy felvétele minden biológia alapszakos hallgató számára kötelező. A kredit nélküli tárgy egy féléves , teljesítésére két regisztrált félév áll rendelkezésre! E lőzetesen teljesíthető a szorgalmi időszak elején sikeresen megírt szintfelmérő dolgozattal (a dolgozat időpontjáról és helyszínéről értesítést kapnak!), illetve ennek sikertelensége vagy elmulasztása esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében eredményesen megírt felmérő dolgozattal. A sikeres teljesítéshez legalább 67%-os eredményt kell elérni.
   (A dolgozatokra előzetes jelentkezés szükséges a kinyomtatandó dolgozatok számának meghatározásához. )
   Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. Az órák látogatottságát esetenként jelenléti ívvel ellenőrizzük.
 
   A felkészülésre javasolt irodalom:
      – általános vagy természettudományos irányultságú középiskolai kémia tankönyvek, feladatgyűjtemények;
      – az előadások és gyakorlatok anyaga (http://garfield.chem.elte.hu/Zsigy/oktatas/BiolBSc_felz.html)
 
Zsély István Gyula adjunktus
Kémiai Intézet

   ►   GYAKORLÓ FELADATOK (korábbi évek dolgozatai is!)