Témaválasztás

Biológus MSc témaválasztás

DIPLOMAMUNKA TÉMAVÁLASZTÁS
 
A mesterszakos hallgatók tanulmányaik lezárásakor diplomamunkát írnak.

A diplomamunka témájának kiválasztásával, a dolgozat leadásával, védésével, valamint bírálatával és védésével kapcsolatos szabályozás elérhető az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer Általános rész 76–80. paragrafusában, valamint a Természettudományi Karra Vonatkozó Rendelkezések 550–552. paragrafusaiban. 

A diplomamunka témák meghirdetése, a témaválasztás és a témaválasztás jóváhagyása a Neptun szakdolgozati moduljában, elektronikus úton történik.


  
frissítve: 2022.03.21.
PZs | 2021.05.11.