Biológia Doktori Iskola

Programvezető: Erdei Anna egyetemi tanár
A doktori iskola programjai programvezetők
   Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika Podani János egytemi tanár
   Etológia Miklósi Ádám egytemi tanár
   Immunológia Bajtay Zsuzsa egytemi tanár
   Kísérletes növénybiológia Kovács M. Gábor egytemi tanár
   Genetika Vellai Tibor egytemi tanár
   Molekuláris sejt- és neurobiológia Juhász Gábor egytemi tanár
   Idegtudomány és humánbiológia Détári László egytemi tanár
   Szerkezeti biokémia Kovács Mihály egytemi tanár
   Zootaxonómiai, állatökológia és hidrobiológia Török János egytemi tanár
   Elméleti és evolúcióbiológia Szathmáry Eörs egytemi tanár

A Természettudományi Kar doktori képzést szervező hivatala
Dékáni Hivatal, Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja
Dr. Jordán Tibor, egyetemi tanár, dékánhelyettes, a Kari Doktori Tanács elnöke
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása, információk
Dékáni Hivatal, Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja
Buvári Zsuzsa, ügyvivő-szakértő
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, (szoba:0.128.)
Tel: (1) 372-2602
E-mail: doktoranduszugyek@ttk.elte.hu

PZs | 2018.10.01.