Kimagasló eredményeink az OTKA pályázaton

2019.12.02.
Kimagasló eredményeink az OTKA pályázaton
A Természettudományi Karról 17 munkatársunk kapott támogatást az NKFIH 2019. évi OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) kutatói, fiatal kutatói és posztdoktori pályázatain.

A 2019. évi "OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei

Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_19) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 52 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,27 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

Karunkról OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázatban részesültek:

 • Enyedi Kata Nóra: Új típusú 3D sejtmodellek létrehozására alkalmas hibrid hidrogélek előállítása és vizsgálata
 • Karádi Viktor: A középső-nori (felső-triász) conodonta zonáció pontosítása tethysi szelvények faunái alapján
 • Horváth Gergely: Az egyeden belüli viselkedési változatosság ökológiai és evolúciós jelentősége
 • Haszpra Tímea: A kaotikus advekció szerepe geoengineering problémákban 

Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2019. évi nyertesei (FK_19)

A 12 évnél nem régebbi (2007. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_19) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_19) keretében idén 80 új projekt indulhat összesen 2,73 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint – külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. 

Karunkról az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program pályázatban részesültek:

 • Berkesi Márta: Szubdukciós fluidumok tanulmányozása: 3D zárványvizsgálatok
 • Breuer Hajnalka: A regionális klímamodellezés új megközelítése és alkalmazása a konvektív csapadék változásának vizsgálatára a Kárpát-medencében 
 • Barna János: A HSF-1 új szerepeinek feltárása a sejtes stressz válaszok koordinálásában és az egyedfejlődésben
 • Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna: Szilíciumgazdag vulkanizmus a Pannon-medencében a forrástól a felszínig: geokronológiai, vulkanológiai és petrogenetikai jellemzők
 • Szegő Éva Mónika: Az extramitokondriális HSP10 neuroprotektív és agyi gyulladáscsökkentő hatásai Parkinson kórban

Az "OTKA" kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2019. évi nyertesei (K_19)

Az "OTKA"kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_19) c. felhívásra 2019. május 9-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 558 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 20,6 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 142 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 5,34 milliárd forint támogatásból.

Karunkról az "OTKA" kutatói kezdeményezésű témapályázatban részesültek:

 • Turányi Tamás: Nitrogénvegyületek kölcsönhatása szénhidrogénekkel és alkoholokkal magas hőmérsékleten
 • Novák Zoltán: Új szerves kémiai módszerek fejlesztése fluortartalmú szerves molekulák előállítására 
 • Komjáth Péter: Kombinatorikus Halmazelmélet 
 • Ősi Attila: Mezozoikumi sauropsida hüllők fogkopás-vizsgálata
 • Karátson Dávid: Az észak-magyarországi miocén robbanásos tűzhányótevékenység folyamatai, termékei és kronológiája: a szilíciumgazdag piroklasztitok rétegtana
 • Salma Imre: Légköri új aeroszol részecskék képződés és növekedése: a biogén források szerepe 
 • Fodor Ferenc: A Szarvasi-1 energiafű élettani, ionomikai és metabolomikai vizsgálata limitáló és stimuláló hatások mellett
 • Vellai Tibor: Az öregedési folyamat mechanizmusa és szabályozása
 • Gácsi Márta: A kutya mint innovatív és ökológiailag releváns ADHD állatmodell. Komparatív viselkedéses és neurális megközelítések

Forrás: NKFIH