Házhoz megy a tudomány

2019.10.21.
Házhoz megy a tudomány
Az ELTE TTK intézetei a félidejéhez érkezett EFOP 3.4.4 program keretében a természettudományos képzés népszerűsítése érdekében ötéves programot dolgoztak ki.

A természettudományos, informatikai és műszaki képzési területen tapasztalható diákszám-csökkenés megállítása, és különösen az ország hátrányos helyzetű régióinak felzárkóztatása érdekében országszerte tudománynépszerűsítő rendezvényeket, iskolalátogatásokat, előadásokat és bemutatókat tart az ELTE Természettudományi Kar összes szakterülete.

Magyarország hátrányos helyzetű régióiban több, mint 20  partneriskolában tartottunk rendhagyó kémia, biológia, fizika, matematika, környezettan és földrajz órákat.

Az elmúlt 3 évben eddig közel 350 féle programunkon több, mint 4000 diák vett részt, 

akik ellátogatottak az ELTE TTK laboratóriumaiba, speciális foglalkozásokon és kísérleti bemutatókon vehettek részt, valamint versenyeken és pályaorientációs előadásokon ismerhették meg a természettudományok egy-egy részterületét.

A távolság áthidalására minden szakterületen online tanulmányi versenyeket szerveztünk. Az itt legjobban teljesítő diákok jutalmul részt vehetnek a nagy népszerűségnek örvendő nyári Eötvös Természettudományos Táborban.

A félidejéhez érkezett ötéves program 5 mérföldkőként meghatározott célt rögzít, amelyet

szakterületenként 40 millió forintból kell megvalósítani. 

A STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) tudományterületek népszerűsítésére irányuló programokat a 2016 és 2021 közötti időszakban az ELTE Természettudományi Kara és az Informatikai Kar közösen bonyolítja le. Karunk szakterületeinek rendezvényeit fő koordinátorként fogja össze Dr. Angyal Zsuzsanna, a Környezettudományi Centrum munkatársa, aki egyben a földrajz és környezettani alprojektek vezetője is. Munkáját szakterületi koordinátorok segítik: Dr. Szalay Luca a kémia szakterületen, Dr. Jenei Péter a fizika szakterületen, Dr. Nyárádi Mariann és Dr. Kriska György a biológia szakterületen, Dr. Zempléni András és Dr. Korándi József a matematika szakterületen.

A pályázat által eddig megvalósított fontosabb programok

 • Nagy példányszámú képzésismertetők és tájékoztató anyagok 
 • Pályaorientációs előadások iskolákban
 • Pályaorientációs előadások az ELTE-n 
 • Online kémia-, matematika, biológia, földrajz és természetvédelmi versenyek
 • Megjelenés Educatio kiállításon, nyílt napon, Kutatók Éjszakáján
 • Interjúk sikeres, végzett hallgatókkal
 • Videók látványos kémiai kísérletekről
 • A Chemification" nevű pályaorientációs Facebook oldalának létrehozása
 • Kutatómunkában való részvételi lehetőség hátrányos helyzetű diákoknak
 • Tanár-továbbképzések tartása
 • Biológiatanár-jelöltek képzése táborok tartására
 • Online tananyagok kidolgozása
 • Táborok tartása
 • Mentortanárok által tartott szakkörök
 • Videóelőadások rögzítése
 • Tanulástámogató oktatócsomagok kidolgozása
 • Továbbképzési anyagok kidolgozása
 • Fotópályázat diákoknak

Az EFOP program nemcsak a tananyagfejlesztést, hanem a tanárok képzését is segíti, hiszen

természettudományos továbbképzéseket, előadásokat, szakmai beszélgetéseket szervezünk tanároknak

az ELTE Lágymámyosi Campusán. A mentortanár-programunk keretében a hozzánk látogató általános- és középiskolai tanárok kipróbálhatják az ELTE TTK speciális laboratóriumait és megismerhetik a kutatóinkat, akikkel szakmai kapcsolatok kialakítására van lehetőség.

Elkészültek az alap- és mesterszakjainkat, valamint a tanárszakokat bemutató korszerű, egyszerű és figyelemfelhívó szakismertetők, brossúrák is, amelyeket az iskolalátogatások alkalmával juttatunk el a diákokhoz. 

A rendezvényeket az EFOP 3.4.4. program támogatta.

 
A BIológiai Intézet munkatársai az EFOP 3.4.4 pályázat keretein belül eddig 20, elsősorban Nyugat-dunántúli iskolában tartottak roadshow-t több, mint 300 diáknak.

Minden évben a biodiverzitás napjához kapcsolódóan online versenyt szervezünk, melynek feladatait eddig közel 400 diák oldotta meg. A verseny első 15 helyezettje általunk szervezett természettudományos táborban tölthetett 1-1 hetet, Zánkán majd az Őrségben.

Eddig hat hátrányos helyzetű tanuló kapott lehetőséget Szombathelyen a kutatómunkákban való részvételre, valamint több, mint 200 diák vett részt látványos bemutatókon, foglalkozásokon.

 A pályázat támogatásával 6 db 60 órás pedagógus továbbképzést dolgoztunk ki és akkreditáltunk.

Számos, a diákok számára elérhető online anyagot fejlesztettünk. Kriska György Fotoszintetizáló szervezetek I. és II. című könyveihez 80 interaktív animáció, közel 600 db képet tartalmazó tanulási anyag, és 50 feladatlap készült. Kriska Gy. Édesvízi gerinctelenek – állóvizek, Édesvízi gerinctelenek – folyók és patakok, valamint Vizes élőhelyek növényvilága című könyvek elérhetővé váltak online formában. Ezekhez egy mobiltelefonos (androidos) határozó, egy Flash alapú PC-s határozó és interaktív Flash feladatok is készültek. 

A biológiatanár szakos hallgatókat folyamatosan képezzük a tudományos ismeretterjesztésre és természettudományos táborok megtartására.