Eötvös Napi díjazottjaink

2022.05.05.
Eötvös Napi díjazottjaink
29. Eötvös Napon, az ELTE Természettudományi Karának Napján átadásra kerültek a Kar kitüntetései és elismerések: a Kar Kiváló Oktatója és Hallgatója oklevelek, a Juhász-Nagy Pál Díj, a Medzihradszky Kálmán Díj, TDK Érmek és oklevelek és az Imreh Csanád-Díj. Intézetünk három oktatója is díjban részült: Kubinyi Enikő, Kun Ádám és nyugalmazott oktatónk Zboray Géza is a díjazottak között! Gratulálunk!

Az ELTE Természettudományi Kar Napján a kiválóságokat, elsősorban a kiváló oktatóinkat, hallgatóikat és a tudományos diákkutatásokat ünnepeltük. Az Eötvös Nap története 1993-ban kezdődött, amikor Dr. Kiss Ádám, a Természettudományi Kar akkori dékánja megalapította a Kar Napját, melyet minden év májusának második csütörtökjére tűzött ki, Eötvös Nap néven. Karunkon hagyományosan ezen a napon adjuk át a TDK Érmeket, a Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozási Díjat és egy különleges, tavalyi alapítású díj, a Medzihradszky Díj is átadásra került.

A személyes jelenléttel megtartott ünnepségre 2022. május 5-én került sor a Gömb Aulában. Kacskovics Imre dékán megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az ELTE TTK folyamatosan a kiválóságra törekszik: élvonalbeli kutatásainkon kívül az utóbbi hónapokban új stratégia mentén megújításra került többek között a Kar oktatási struktúrája, de a szervezeti folyamatok terén is fejlesztések történtek. 

Az Eötvös Napi ünnepély - emléket állítva Eötvös Loránd fizikus szellemi nagyságának - a tudomány és a kiválóság köré összpontosult. A megszokott egy helyett, két tudományos előadás is elhangzott két előadótól, akik a tudomány két eltérő területét művelik – nevezetesen a humán tudományok és a természettudományok területét - de egy speciális kutatási terület mégis azt kívánta meg, hogy e két terület összekapcsolódjon. Nagy Balázs, az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék vezetője és Nagy Balázs, az ELTE TTK Természetföldrajz Tanszék docense a Muhi csata körülményeit tárták fel előadásukban.

MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN DÍJ

A Kar dékánja az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának többségi szavazással meghozott kezdeményezése alapján 2022-ben Medzihradszky Kálmán Díjat adományozott Zboray Géza anatómus, az ELTE Biológiai Intézetének nyugalmazott docense részére.

ZBORAY GÉZA az ELTE TTK Biológus Diákkörének elnöke volt 1995 és 2006 között. Vezetése alatt a biológus diákkör forradalmi változásokon ment keresztül, ami első sorban abban nyilvánult meg, hogy tudományos pezsgést hozott az Intézet és a hallgatók életében. A benyújtott dolgozatszám kiemelkedő magasságokat ért el. A 2005-ben szervezett TDK-konferenciáján 115 pályamunka indult, amit az előtte és az utána eltelt évtizedekben sem ért el egyetlen TDK-konferencia sem. Zboray Géza számos újítást vezetett be a Biológus TDK életében. Bevonta a diákokat a szervezésbe, páratlan években interaktív poszterkonferenciákat szervezett, nagy hangsúlyt fektetett az OTDK-ra továbbjutó dolgozatok minőségi követelményeire.

 

A Biológus TDK elnökeként a Kari Tudományos Diákköri Tanács munkájában is húzóerő volt. Az évente megszervezett Eötvös Napok programjainak szervezésében és lebonyolításában vett részt. Egy másik újítása volt a Juhász Nagy Pál Díj bevezetése, amit egy kiemelkedő biológus TDK-témavezető kap. Zboray Géza diákköri szervező tevékenységének hatása sok évtizedre meghatározó. A Biológus TDK működésében létrehozott stílusa és módszerei messze túlhaladták azt az időszakot, amikor Ő volt a diákkör vezetője. A rendszer évtizedek óta ugyanezeken az alapokon él tovább, és tette a Biológus TDK-t az ELTE TTK legeredményesebb diákkörévé az elmúlt 25 évben.

A Medzihradszky Kálmán Díjról
Medzihradszky Kálmán 
kémikus, az ELTE egykori rektorhelyettese, Karunk egykori dékánja, az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának 1984-2019 közötti elnöke, az MTA rendes tagja. A peptidkémia nemzetközi hírű tudósa, a magyar kutatói közösség kiemelkedő személyisége, munkásságát számos díjjal jutalmazták. Szívügye volt a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének támogatása. Medzihradszky Kálmán emlékének és szellemiségének megőrzése érdekében, a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának javaslatára az ELTE TTK Medzihradszky Kálmánról elnevezett kitüntetés alapított 2021-ben.
A kitüntetés adományozásánál irányadó szempont, hogy a jelölt képviselje azt a szellemiséget, melyet Medzihradszky Kálmán az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsa elnökeként, dékánként és az OTDT Kémiai Vegyipari Szekciója Szakmai Bizottsága elnökeként, valamint két OTDK ügyvezető elnökeként 30 éven át képviselt.

TDK OKLEVELEK ÉS ÉRMEK

Az ELTE Természettudományi Karának diákköre az ország legnagyobb és egyben az egyik legrégebbi tudományos diákköri szervezete. A Kari TDK 13 tagozatba tömörülve a természettudományok teljes spektrumát lefedi a növénybiológiától a természetföldrajzon át a nukleáris kémiáig.

Az ünnepségen átadásra kerültek a Tudományos Diákköri oklevelek, amelyeket Kacskovics Imre, a Kar dékánja és Müller Viktor oktatási dékánhelyettes adott át a hallgatóknak Horváth Ákos, a Kari TDK elnöke, Erőss Anita, a kari TDK titkára és Varga Máté, a Biológia TDK elnöke közreműködésével.

A KAR KIVÁLÓ OKTATÓJA

A Hallgatói Önkormányzat minden évben 2 oktatót választ ki hallgatói felterjesztés és szavazatok alapján a Kar Kiváló Oktatója elismerésre.

Az ELTE TTK Kari Tanácsa a kiemelkedő oktatói munkája és tudományos tevékenysége alapján 2022-ben Kar Kiváló Oktatója oklevelet adományozott Durkó Gábor, a Szerves Kémiai Tanszék mesteroktatója részére és Kun Ádám, a Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék egyetemi docense részére.

KUN ÁDÁM diákjai között híres könnyen érthető előadásmódjáról, emberségéről, segítőkészségéről. Óráin a hallgatók figyelmét annak teljes időtartamára fenntartja, önálló gondolkodásra készteti a hallgatóságot. Tevékenysége ezen felül túlmutat a tantervi előadás adta kereteken: oktatottjait abban is segíti, hogy friss hallgatóként könnyen illeszkedjenek be az egyetemi légkörbe, mind óráin, mind oktatói mentorként.

 

JUHÁSZ-NAGY PÁL DÍJ

A Kar legnagyobb tudományos diákköri szakterülete a Biológus TDK saját témavezetői elismerését több, mint 10 éve alapította, Juhász-Nagy Pálra emlékezve. Ebben az évben KUBINYI ENIKŐ, az ELTE Etológia Tanszék munkatársa, számos diákköri dolgozat témavezetője vehette át a Juhász-Nagy Pál Díjat Müller Viktor dékánhelyettes úrtól és Varga Mátétól, a Biológus TDK elnökétől.

Kubinyi Enikő kutatási tevékenységéről készített videós összeállítás

 

A KAR KIVÁLÓ HALLGATÓI

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevelet az ELTE TTK tudományos intézeteinek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleménye alapján a Kari Tanács adományozza. Az ELTE TTK Kari Tanácsa április 13-i ülésén egyhangúan támogatta 31 fő hallgató részére a Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozását. A cím odaítélése a tanulmányi eredmény, a tudományos- és versenyeredmények, publikációk, valamint szakmai közéleti és oktatási tevékenység figyelembevételével történt.

A 2022-ben díjazott hallgatók névsorát itt tekintheti meg.

A DIÁKKUTATÁSOK BEMUTATKOZÁSA

Hallgatóink rövid, mindössze 2 perces, ún. liftbeszédek formájában mutathatták be kutatási területüket. A rendezvényen összesen 10 hallgató, a TDK természettudományos szakterületeiről egy-egy fő mutathatta be a közönségnek kutatási tevékenységét:

  • Bozsó Dorottya - Zebrapinty, mint új autizmus modellállat?
  • Világos Blanka - Báriumcsillagok: a nehéz elemek keletkezése
  • Zempléni Zsuzsanna - Városok hatásának megjelenése regionális klímamodellben
  • Keresztes Barbara - Hogyan alakulhat ki a H2-molekula a csillagközi térben? - egy katalitikus ciklus vizsgálata
  • Kovács Benedek - Polinomok monokromatikus gyökei
  • Molnár Bence - Miként befolyásolja a közeg heterogenitása a felszínalatti vízáramlást?
  • Pesznyák Dávid - Olvadó protonok és neutronok
  • Bátori Levente - Az éghajlatváltozás sportra gyakorolt hatásának vizsgálata a hőség index példáján
  • Krasznai Márton János - Ősi vulkánkitörések nyomában
  • Nagy Rezső - Választókerületek a Közép-Dunántúlon

A liftbeszédek mellett poszterkiállítást rendeztünk hallgatóink tudományos munkáiból, amelyet a résztvevők a rendezvény ideje alatt tekinthettek meg a Gömb Aulában. A közönségszavazáson Bozsó Dorottya és Pesznyák Dávid liftbeszédét értékelték a legjobbnak a nézők. A poszterversenyen pedig Silye Andrea Kata és Varga Roberta poszterei kapták a legtöbb szavazatot.

A liftbeszédek és a teljes díjátadó műsora, valamint a tudományos előadások is visszanézhetők az alábbi videóban.

 

Az Eötvös Napi rendezvényt hagyományosan az ELTE ikonikus sporteseménye, az 5vös5km futóverseny zárja, amely most is déluán 5 óra 5 perckor rajtolt el a campuson. Idén, a 41. 5vös 5 km-en több száz sportszerető munkatársunk és hallgatónk csatlakozott a futáshoz. 

Mi az 5vös5km?
Az ELTE különleges, Eötvös Lorándról elnevezett futóversenyét 22 évvel ezelőtt rendeztük meg először Dr. Horváth Ákos fizikus, az ELTE TTK Atomfizikai Tanszék docensének kezdeményezésére, amelyet azóta évente kétszer, májusban és szeptemberben is megtartunk. Hagyományosan a tavaszi futóverseny mindig az Eötvös-napi ünnepség része, amelyet május második hetében rendezünk meg. Korábbi interjúnkban Dr. Horváth Ákos verseny-alapító fizikust kérdeztük a kezdetekről.


Az összes díjazottról ITT olvashat bővebben.