Egyetemi kitüntetések Intézetünk munkatársainak

2020.09.07.
Egyetemi kitüntetések Intézetünk munkatársainak
Az ELTE tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén 2020. szeptember 4-én osztották ki az Egyetem által alapított díjakat. Az ELTE Természettudományi Kar 13 munkatársa vehetett át Borhy László rektortól és Scheuer Gyula kancellártól kitüntetést.

Az Egyetem vezetése az ELTE 386. tanévét megnyitó ünnepi szenátusi ülésen köszöntötte többek között a Természettudományi Kar kiváló oktatóit és munkatársait.

Az egyetemen kialakult hagyomány szerint a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen nyújtják át azokat a kitüntetéseket, amelyeket az Egyetem Szenátusa adományoz az egyetem oktatóinak, dolgozóinak és munkatársainak kiváló munkájuk elismeréseként. Az idei tanévnyitó online közvetítéssel is követhető volt.

 

Professor emeritus

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként 2020-ban „professor emeritus” címet adományozott Erdei Anna részére.

Pro Universitate Emlékérem

Egyetemünk „Pro Universitate Emlékérem” kitüntetéssel ismeri el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú, vezető- oktatói, vezető-kutatói illetve vezetői tevékenységet. A kitüntetés az Egyetem alapításának 350. évfordulójára készült bronzplakett antikolt másolata.

  • Az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem" ezüst fokozatát adományozta Világi Ildikó habilitált egyetemi docensnek.

Trefort Ágoston Emléklap

Az ELTE szabályzata szerint „Trefort Ágoston Emléklap” adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Az Egyetem vezetése „Trefort Ágoston Emléklapot” adományozott Pálfia Zsoltné technikusnak.

 

forrás: ttk.elte.hu