Az OTKA Posztdoktori Kiválósági Program idei nyertesei Intézetünkben

2020.09.02.
Az OTKA Posztdoktori Kiválósági Program idei nyertesei Intézetünkben
Az ELTE TTK Biológiai Intézetében az OTKA Posztdoktori Kiválósági Program finanszírozásában 3 kollégánk közel 76 millió forint értékben kapott támogatást.

A 12 évnél nem régebbi tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat keretében idén 99 új projekt indulhat összesen 3,3 milliárd forintos támogatással.

Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 64 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,59 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

Az "OTKA" posztdoktori kiválósági program idei nyertesei Intézetünkben: 

  • Csizmadia Tamás: Az ubiquitin szerepe a szekréciós granulumok krinofágia általi lebontásása során Drosophilában  
  • Konok Veronika: A digitális eszközhasználat rövid- és hosszútávú hatásai óvodáskorú gyerekeknél  
  • Micsonai András: Fehérjék térszerkezeti modelljének építése kísérletes, kiroptikai spektroszkópiai adatok alapján  

 

Forrás: NKFIH