A legrangosabb európai támogatást nyerte el Faragó Tamás

2023.11.23.
A legrangosabb európai támogatást nyerte el Faragó Tamás
Ismét ERC-nyertes kutatója van az ELTE Etológia Tanszékének. Faragó Tamás, az Etológia Tanszék tudományos munkatársa több mint két és fél millió eurót nyert a legrangosabb európai kutatási alap, az ERC kutatócsoport alapítására kiírt Consolidator pályázatán. A 2024 nyarán induló öt évre szóló támogatás keretében az emberi nyelv egyik fontos elemét, a vokális tanulás képességének evolúcióját kutatják kutyák bevonásával, ami új, és a területen szokatlan modellfajnak számít.

“A vokális tanulás leegyszerűsítve az a képesség, ahogy módosítani tudjuk a hangadásainkat egy külső hangminta alapján. Ennek legösszetettebb formája a hangutánzás és olyan hangok produkálásának képessége, amik nem részei a veleszületett repertoárnak. Ami az embernél alapvető képesség, az a többi emlősnél ritka, eddig csupán a cetek, fókák, denevérek és elefántok esetében írtak le hangutánzó képességeket. Az ember legközelebbi főemlős rokonainál a vokális tanulásnak csupán néhány, egyszerűbb elemét figyelték meg eddig, így ennek a képességnek az evolúciós megjelenése az emberben mai napig rejtély” - kezdi Faragó Tamás, az ELTE Etológia Tanszék tudományos munkatársa.

Ennek feltárására a K9VocLearn névre keresztelt projektben a kutyákat mint új modellfajt fogják vizsgálni, hiszen a háziasítás és később a fajtaszelekció során az emberi környezetben olyan, az emberhez hasonló pozitív szelekciónak voltak kitéve, mint a megnövekedett szociális tolerancia és kooperativitásra való hajlam, amik az emberben kulcsszerepet játszhattak a vokális tanulás megjelenésében. Feltételezések szerint ezek a hatások a kutyáknál is utat nyithattak a vokális tanulás egyes részképességeinek megjelenéséhez.


Faragó Tamás és kutyája Joel

“A következő öt évben többek között feltérképezzük a kutyák hang repertoárját, és az egyes hangadások egyedfejlődését. Emellett megvizsgáljuk a vokális tanulási képességeiket, különös tekintettel a fajták és fajtacsoportok különbségeire. A cél az, hogy feltárjuk ez mennyire, és milyen módon függ össze a kooperációs képességekkel, a farkassal közös őstől való genetikai távolsággal, illetve az úgynevezett domesztikációs szindróma jellemzőinek előfordulásával, mint a rövidebb, gömbölyűbb fej, foltosodás, lógó fül, és kunkori farok. Az eredmények által többet tudhatunk majd meg a szelekciós hatások jelentőségéről, a vokális tanulási képességek evolúciójáról, vagyis az emberi beszéd kialakulásához szükséges képességek megjelenéséről” - összegzi Faragó Tamás a következő öt év terveit. 

A kutatást a Miklósi Ádám által vezetett ELTE TTK Etológia Tanszéken kezdik meg, ahol Faragó Tamás előtt Kubinyi Enikő és Andics Attila is nyert korábban ERC támogatást az utóbbi 6 évben, ami egyedülálló eredmény ezen a területen.

Az Etológia Tanszék kutatói több mint húsz éve kutatják a családi kutya kognitív képességeit, főként az emberrel való együttműködése során. Faragó Tamás 2006 óta foglalkozik a kutyák vokális kommunikációjával. 

Faragó Tamás és kutyája Joel

“A kutyák vokális tanulási képességeinek mérése egy eddig kevéssé kutatott terület, aminek a tudományos módszertanát is ki kell alakítanunk. Vizsgálataink fontos elemei lesznek a viselkedéstesztek mellett olyan, a tanszéken már sikerrel használt eljárások is, mint az agyműködés időbeli és térbeli jellegzetességét leíró, nem-invazív elektroenkefalográfia (EEG) és a funkcionális mágneses magrezonanciás képalkotás (fMRI), illetve a viselkedésgenetikai módszerek. Alkalmazzuk a nagysűrűségű diffúziós optikai tomográfia (HD-DOT) elnevezésű technikát is, ami egy újabb, infravörös fényt használó agyi képalkotó megoldás. Ennek a technikának a kutyán való alkalmazása még fejlesztés alatt van a tanszéken. Mindezek mellet a Citizen Science lehetőségeit bevetve szeretnénk az adatgyűjtésbe bevonni a gazdák széles körét hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Tovább erősítjük a tanszéki bioakusztikai kutatásokat, és új, gépi tanulásos módszerek bevonásával is bővítjük a lehetőségeinket” - összegez Faragó Tamás

Fotók: Gáti Oszkár Dániel