Miklósi Ádám az Akadémia rendes tagja

2022.05.03.
Miklósi Ádám az Akadémia rendes tagja
Miklósi Ádámot, a Biológiai Intézet igazgatóját az MTA rendes tagjává választott az Akadémikusok Gyűlése. Új tagokat háromévente választanak maguk közé az akadémikusok. Az idei, 195. Közgyűlésen száztíz, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül választották meg az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait.

Miklósi Ádám 2016 óta az  MTA levelező tagja. Egyetemi tanár, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Kar Biológiai Intézet Etológiai Tanszékének vezetője, intézetigazgató. Szűkebb szakterülete az etológia, a humánetológia, az ember-állat interakció, a kognitív etológia, a kommunikáció és a viselkedésgenetika.

Több mint 15 éve vezeti az  ELTE Etológiai Tanszékét, ahol világviszonylatban is jelentős kutatási teljesítményt ért el kutatótársaival. A kutyák viselkedésének és problémamegoldó képességének vizsgálata az emberi viselkedés számos aspektusának megértéséhez vezetett, összehasonlító etológiai kutatásai az elme evolúciójának megismeréséhez járultak hozzá.

Újabb kutatási területe, az általa alapított etorobotika célkitűzése, hogy a szociális robotok képességeit etológiai alapú viselkedési szabályrendszerekre alapozzák. Az  irányításával működő tanszéken két Lendület- és egy ERC-kutatócsoport működik. 14 PhD-hallgató témavezetője volt, 246 közleményre 8946 független hivatkozást kapott.

Az akadémikusok

Az akadémikusok a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Lehetnek levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagok. Az akadémikusokat a hazai tagok választják. A hazai akadémikusok száma legfeljebb 365 lehet.

Levelező taggá az a magyar állampolgár választható meg, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli.

Rendes tag az a magyar állampolgárságú levelező tag lehet, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.

Külső taggá az az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységet külföldön folytató tudós választható, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, magát magyarnak vallja, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel.

Tiszteleti taggá az az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységet külföldön folytató tudós választható, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.
Forrás: MTA